Chung Cư Bộ Công An

Đang cập nhật
Số 83, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2 Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà)
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà)

Mức giá từ

2.9đ - 8đ

Diện tích

41 - 110 m²

Chia sẻ