Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với website meeyland.com (“Website”) – Trang thông tin điện tử tổng hợp và là website thương mại điện tử đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường bất động sản các giải pháp đột phá kết hợp ba lĩnh vực Công nghệ - Bất động sản – Tài chính. Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, sử dụng bất kỳ tính năng nào hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào đối với và liên quan đến Website.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

ĐKĐK bao gồm các nội dung sau:

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tạiQuy Định Chungvà Điều Khoản Sử Dụng.Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tạiQuy Định Chung.

 1. Thông tin về Dịch Vụ
  1. Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp tại Website bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:
   • Cung cấp nền tảng cho Khách Hàng thực hiện Đăng Tin, đẩy Tin Đăng, làm mới Tin Đăng, đặt banner quảng cáo và giới thiệu thông tin về các công trình, dự án của các chủ đầu tư;
   • Sàng lọc Tin Đăng theo nhiều lựa chọn, hỗ trợ Khách Hàng tìm kiếm Tin Đăng theo đúng nhu cầu; cho phép Khách Hàng đặt lịch hẹn xem bất động sản; cung cấp công cụ tạm tính lãi suất vay để Khách Hàng tham khảo;
   • Hiển thị Tin Đăng theo dạng lưới và dạng bản đồ, hỗ trợ Khách Hàng xem Tin Đăng trực quan hơn;
   • Kết nối giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin, cung cấp công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến giữa các Khách Hàng;
   • Dẫn chiếu tới các Sản Phẩm hỗ trợ khác của Meey Land nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng ví dụ như tra cứu thông tin quy hoạch, chạy quảng cáo, quản lý khách hàng (CRM) và trong tương lai sẽ hướng tới cung cấp những tiện ích khác nữa như định giá bất động sản, công chứng, tư vấn thủ tục v.v;
   • Quản lý giao dịch, tài khoản, lịch sử truy cập Tin Đăng, các Tin Đăng yêu thích, v.v.;
   • Cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến thị trường, bất động sản, ví dụ như về quy hoạch, khóa học bất động sản, phong thủy, nội ngoại thất, xây dựng, v.v.
  2. Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.
  3. Meey Land luôn nỗ lực tối đã để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được đăng tải trên Website là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải, tuy nhiên, Meey Land không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các Tin Đăng và nội dung cũng như tính pháp lý của các thông tin đăng tải khác, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.
  4. Meey Land có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Meey Land và quy định của pháp luật.
  5. Meey Land có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành giao dịch.
  6. Khi sử dụng tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website, Khách Hàng có thể nhận thấy điều kiện thực tế có sự sai khác so với kết quả bản đồ và nội dung. Meey Land không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn nào của Khách Hàng trong trường hợp sử dụng các tính năng liên quan đến định vị và bản đồ tại Website.
  7. Việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến Tin Đăng và các trao đổi, giao dịch (nếu có) giữa các Khách Hàng sẽ phải tuân theoQuy Chế Hoạt Động.
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ
  1. Khách Hàng phải đọc hiểu và đồng ý với ĐKĐK trước khi sử dụng Dịch Vụ và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình tại ĐKĐK.
  2. Khách Hàng có thể thực hiện Đăng Tin và/hoặc xem Tin Đăng mà không cần đăng nhập hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập. Tuy nhiên,
  3. Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Khách Hàng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Meey Land và/hoặc Khách Hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
  4. Khách Hàng phải tự tìm hiểu và tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí của mình phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, không truy cập được, tham khảo, sử dụng, hay tương tác trên các đường dẫn và/hoặc trang web được dẫn chiếu trên Website mà không do Meey Land vận hành.
  5. Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Khách Hàng liên hệ, trao đổi với những Khách Hàng khác. Khách Hàng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Khách Hàng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Khách Hàng và giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách Hàng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Land để Meey Land đưa ra những hỗ trợ kịp thời.
  6. Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các Sản Phẩm khác, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land hoặc chat trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Land qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hỗ trợ.
  7. Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK và theo quy định của pháp luật.