Điều khoản giao dịch

Chào mừng Quý khách đến với website meeyland.com (“Website”) – Trang thông tin điện tử tổng hợp và là website thương mại điện tử đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường bất động sản các giải pháp đột phá kết hợp ba lĩnh vực Công nghệ - Bất động sản – Tài chính. Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, sử dụng bất kỳ tính năng nào hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào đối với và liên quan đến Website.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

ĐKĐK bao gồm các nội dung sau:

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Khách Hàng thực hiện với Meey Land liên quan đến Website cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng.Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tạiQuy Định Chungvà Điều Khoản Giao Dịch này.Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tạiQuy Định Chung.

 1. Phạm vi áp dụng
  1. Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 củaQuy Định Chungvà mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Meey Land.
  2. Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.
 2. Quy trình thực hiện giao dịch

  Các giao dịch liên quan đến Website và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

  1. Đăng ký/Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập
   • Trường hợp Khách Hàng chưa có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Khách Hàng vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ để mở hoặc truy cập Website, vào phần “Đăng nhập” và làm theo từng bước được hướng dẫn
   • Trường hợp Khách Hàng đã có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Khách Hàng tiến hành đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký.
  2. Nạp tiền
   • Nếu chưa có tiền hoặc chưa có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ hoặc chat trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Land qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hướng dẫn nạp tiền.
   • Việc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch có thể thực hiện bằng các phương thức sau:
    • Chuyển khoản qua tài khoản của Meey Land;
    • Thanh toán thông qua cổng thanh toán VNPAY;
    • Nộp tiền mặt tại văn phòng của Meey Land; hoặc
    • Các hình thức thanh toán/nạp tiền khác có thể được Meey Land quy định tùy từng thời kỳ và có thông báo tới Khách Hàng.
   • Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty có thể chia/chuyển tiền cho và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc theoHướng Dẫn Sử Dụng. Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền cho Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên. Khi Tài Khoản Nhân Viên bị thu hồi tiền, thời hạn sử dụng Sản Phẩm trong Tài khoản Nhân Viên sẽ được giữ nguyên.
   • Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên sẽ không được tự nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch của mình. Toàn bộ số dư, số tiền nạp vào Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Nhân Viên kể từ thời điểm Khách Hàng tổ chức thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình (nếu có) sẽ được coi như thuộc một phần số dư Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty quản lý Tài Khoản Nhân Viên đó.
  3. Quản lý, sử dụng Tài Khoản Giao Dịch:
   • Sau khi Meey Land nhận được khoản tiền nạp của Khách Hàng, Meey Land sẽ thể hiện số tiền nạp tương ứng tại mục “Số dư tài khoản” trên trang “Quản lý giao dịch” của Khách Hàng tùy theo quy định của Meey Land tại từng thời điểm.
   • Khách Hàng thanh toán cho Meey Land hoặc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.
   • Một Tài Khoản Giao Dịch bao gồm: Tài khoản Chính, Tài khoản khuyến mại 1 và Tài khoản khuyến mại 2. Trong đó, phân biệt như sau:
   • STTTên loại tài khoảnKý hiệuNguồn tiềnTính năng
    1Tài khoản chínhTKCTiền do Khách Hàng nạp trực tiếp từ ngân hàng vào Tài Khoản Giao DịchKhông thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác;
    Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).
    2Tài khoản Khuyến mại 1TKKM1Tiền thưởng từ chương trình Khách Hàng giới thiệu khách Hàng
    Các loại tiền thưởng khác
    Được ưu tiên sử dụng trước TKC và sau TKKM2
    Có thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác;
    Số tiền tối thiểu rút tiền trong mỗi giao dịch là 300.000 VNĐ/giao dịch
    Phí rút theo quy định của ngân hàng và Khách Hàng phải chịu phí này
    Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).
    3Tài khoản Khuyến mại 2TKKM2Tiền khuyến mại (tiền thưởng khi nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch)
    Tiền thưởng khác
    Được ưu tiên sử dụng trước TKC và TKKM1
    Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).
    Không thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác
   • Trừ trường hợp chia/chuyển tiền từ Tài Khoản Công Ty sang Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên về Tài Khoản Công Ty, số dư trong Tài Khoản Giao Dịch (bao gồm tài khoản chính, tài khoản khuyến mại 1, tài khoản khuyến mại 2) không được phép chuyển nhượng, bán, tặng cho, thanh toán hộ phí dịch vụ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.
   • Thời hạn sử dụng tiền nạp/các gói dịch vụ Sản Phẩm của Tài Khoản Công Ty và Tài Khoản Nhân Viên sẽ tuân theo quy định của từng Sản Phẩm riêng biệt.
  4. Mua Dịch Vụ
   • Khi đã có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng thực hiện đăng tải Tin Đăng theo hướng dẫn tạiĐăng tinvà/hoặc liên hệ Meey Land để mua những Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác.
   • Meey Land có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Khách Hàng được phép dừng hoặc hủy giao dịch mua Dịch Vụ. Khách Hàng tại đây hiểu rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Meey Land, Khách Hàng không được phép hủy Dịch Vụ đã được mua và yêu cầu nhận lại số tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.
   • Trong trường hợp giao dịch mua Dịch Vụ đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Khách Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng mà chưa sử dụng hết sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng vào Tài Khoản Giao Dịch sau khi Meey Land trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).
  5. Hoàn tất giao dịch

   Khách Hàng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các giao dịch liên quan tại mục Quản lý giao dịch trong Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng.

  6. Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT
   • Giá của Dịch Vụ quy định tạiBáo Giávà tuân theo Điều 5.2 củaQuy Định Chung.
   • Khách Hàng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng liên hệ với Meey Land tạiLiên Hệ.
  7. Sử dụng Dịch Vụ
   • Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nói trên, Khách Hàng có thể tiến hành sử dụng ngay Dịch Vụ đã mua tuân theo quy định của Meey Land tạiQuy Định Chung,Điều Khoản Sử DụngQuy Chế Hoạt Động.
   • Trong trường hợp Khách Hàng đã thanh toán mua Dịch Vụ thành công nhưng không sử dụng được Dịch Vụ, vui lòng liên hệ ngay tới Meey Land để được hỗ trợ.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
  1. Cam kết rằng Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.
  2. Đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ.
  3. Khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Khách Hàng phải liên hệ ngay với Meey Land để được hướng dẫn, hỗ trợ.
  4. Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Khách Hàng, Khách Hàng cần thông báo ngay cho Meey Land và Meey Land sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách Hàng.
  5. Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theoChính Sách Bảo Mậtvà được tích hợp Tin Đăng của Khách Hàng trên các Sản Phẩm khác. Trường hợp Khách Hàng không muốn Tin Đăng được hiển thị và/hoặc tích hợp và bất cứ Sản Phẩm nào, vui lòng liên hệ với Meey Land tạiLiên Hệ.
  6. Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.
  7. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật
 4. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land
  1. Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theoĐiều Khoản Sử Dụng
  2. Có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Khách Hàng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật.
  3. Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Khách Hàng trong các trường hợp tại Điều 3.9 củaQuy Định Chung
  4. Hỗ trợ Khách Hàng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:
   • Tổng đài chăm sóc khách hàng: 0249.999.2999 từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6;
   • Đường dây nóng (Hotline): 0869.092.929 hỗ trợ 24/7
  5. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này,Quy Định Chungvà quy định của pháp luật.
 5. Bảo mật thông tin
  1. Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.
  2. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theoChính Sách Bảo Mật
  3. Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.
 6. Bất khả kháng
  1. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:
   • Thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và
   • Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.
  2. Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  3. Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.
 7. Quy định khác
  1. Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Meey Land nhận được bất kỳ số tiền nào của Khách Hàng nạp vào Tài Khoản Giao Dịch.
  2. Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.
  3. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.
  4. Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theoQuy Định Chung