Mua bán bất động sản mới nhất 07/2024

Hiện có 61,608 bất động sản.

Bán nhà riêng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 7.0 tỷ
Lương Sơn, Hòa Bình

Bán nhà riêng huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 7.0 tỷ

1840 m²
7 Tỷ - 3.8 Tr/m²
Bán đất huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 1.0 tỷ
Lương Sơn, Hòa Bình

Bán đất huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 1.0 tỷ

618 m²
1 Tỷ - 1.62 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-0
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-1
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-2
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-3
Vân Đồn, Quảng Ninh

Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu

37.5 m²
950 Tr - 25.33 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-0
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-1
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-2
Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu-3
Vân Đồn, Quảng Ninh

Bán nhà riêng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá 950.0 triệu

37.5 m²
950 Tr - 25.33 Tr/m²
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-0
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-1
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ

114 m²
5.4 Tỷ - 47.37 Tr/m²
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-0
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-1
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ

114 m²
5.4 Tỷ - 47.37 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 10.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 10.0 tỷ-1
Hội An, Quảng Nam

Bán nhà riêng thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam giá 10.0 tỷ

75 m²
10 Tỷ - 133.33 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 740.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 740.0 triệu

55 m²
740 Tr - 13.45 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-4
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ

258 m²
6 Tỷ - 23.26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.7 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.7 tỷ

75.6 m²
4.7 Tỷ - 62.17 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.76 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.76 tỷ

31 m²
4.76 Tỷ - 153.55 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.76 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.76 tỷ

31 m²
4.76 Tỷ - 153.55 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.786 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.786 tỷ

31 m²
4.79 Tỷ - 154.39 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.786 tỷ
Đống Đa, Hà Nội

Bán nhà riêng quận Đống Đa thành phố Hà Nội giá 4.786 tỷ

31 m²
4.79 Tỷ - 154.39 Tr/m²
Bán nhà riêng thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 1.85 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 1.85 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 1.85 tỷ-2
Bán nhà riêng thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 1.85 tỷ-3
Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán nhà riêng thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 1.85 tỷ

43 m²
1.85 Tỷ - 43.02 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ-4
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 8.6 tỷ

110 m²
8.6 Tỷ - 78.18 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán nhà riêng thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 4.0 tỷ

46.5 m²
4 Tỷ - 86.02 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ-7
Đà Lạt, Lâm Đồng

Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 2.2 tỷ

60 m²
2.2 Tỷ - 36.67 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ-4
Đà Lạt, Lâm Đồng

Bán nhà riêng thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng giá 4.5 tỷ

76 m²
4.5 Tỷ - 59.21 Tr/m²
Bán đất huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 900.0 triệu
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán đất huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 900.0 triệu

1054 m²
900 Tr - 853.89 Ng/m²