D’. Le Roi Soleil

Đang cập nhật
Phường Quảng An Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà)
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà (Tập đoàn Phúc Hà)

Mức giá từ

6.6đ - 34.6đ

Diện tích

45 - 120 m²

Số căn

498

Số tòa

3

Số tầng

30

Chia sẻ