Cầu Hiền Lương sông Bến Hải- Khát vọng thống nhất đất nước

18:20 21/04/2023
Nhắc tới cầu Hiền Lương thì ai cũng nghĩ tới dòng chảy lịch sử đôi bời Hiền Lương- sông Bến Hải. Đây là nơi lưu giữ khoảnh khắc cho thời kỳ khốc liệt của chiến tranh. Hãy tìm hiều bài viết để có những thông tin hiện hữu cây cầu lịch sử đến thời đại mới.