Cầu Mỹ Thuận- Cây cầu lịch sử & dấu ấn đáng nhớ

18:16 18/04/2023
Cầu Mỹ Thuận giúp kết nối Vĩnh Long và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, tạo điều kiện phát triển kinh tế và ngoại giao cho khu vực này.