Mua bán bất động sản Thanh Hóa mới nhất 07/2024

Hiện có 1,206 bất động sản.

Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-0
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-1
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-2
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-3
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-4
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-5
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ

100 m²
1.65 Tỷ - 16.5 Tr/m²
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-2
Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ

110 m²
2 Tỷ - 18.18 Tr/m²
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ-5
Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 6.0 tỷ

70 m²
6 Tỷ - 85.71 Tr/m²
Bán đất huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 600.0 triệu
Quảng Xương, Thanh Hóa

Bán đất huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 600.0 triệu

232 m²
600 Tr - 2.59 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ-9
Sầm Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 4.0 tỷ

210 m²
4 Tỷ - 19.05 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 7.0 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 7.0 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 7.0 tỷ-2
Quảng Xương, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 7.0 tỷ

1014.6 m²
7 Tỷ - 6.9 Tr/m²
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.65 tỷ-0
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.65 tỷ-1
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.65 tỷ-2
Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.65 tỷ-3
Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 2.65 tỷ

111 m²
2.65 Tỷ - 23.87 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ-5
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.4 tỷ

60 m²
2.4 Tỷ - 40 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-1
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ

103 m²
1 Tỷ - 9.71 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-3
Quảng Xương, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ

80 m²
3.15 Tỷ - 39.38 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ-3
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ-4
Đông Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.8 tỷ

150 m²
1.8 Tỷ - 12 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ-3
Quảng Xương, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa giá 3.15 tỷ

80 m²
3.15 Tỷ - 39.38 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa giá 3.0 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa giá 3.0 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa giá 3.0 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa giá 3.0 tỷ-3
Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa giá 3.0 tỷ

45 m²
3 Tỷ - 66.67 Tr/m²
Bán đất huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa giá 5.0 triệu
Thường Xuân, Thanh Hóa

Bán đất huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa giá 5.0 triệu

123 m²
5 Tr - 40.65 Ng/m²
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-0
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-1
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-2
Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ-3
Đông Sơn, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa giá 1.0 tỷ

150 m²
1 Tỷ - 6.67 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ-4
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 4.8 tỷ

96 m²
4.8 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ-9
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 3.6 tỷ

115 m²
3.6 Tỷ - 31.3 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-2
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán nhà riêng thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ

97 m²
2 Tỷ - 20.62 Tr/m²
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-2
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-3
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ-4
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 2.0 tỷ

75 m²
2 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-0
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-1
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-2
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-3
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-4
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-5
Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu-6
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Bán nhà riêng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa giá 700.0 triệu

60 m²
700 Tr - 11.67 Tr/m²