Mua bán Căn hộ chung cư Thành phố Nha Trang mới nhất 04/2024

Hiện có 101 bất động sản.

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.2 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 3.2 tỷ

60 m²
3.2 Tỷ - 53.33 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.45 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.45 tỷ

68 m²
1.45 Tỷ - 21.32 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.1 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.1 tỷ

65.3 m²
2.1 Tỷ - 32.16 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.45 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.45 tỷ

75 m²
2.45 Tỷ - 32.67 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.02 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.02 tỷ

101 m²
2.02 Tỷ - 20 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.2 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.2 tỷ

66 m²
1.2 Tỷ - 18.18 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.47 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.47 tỷ

59 m²
1.47 Tỷ - 24.92 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.3 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.3 tỷ

46.4 m²
1.3 Tỷ - 28.02 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ

80 m²
2.25 Tỷ - 28.13 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.25 tỷ

60 m²
2.25 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.95 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.95 tỷ

43 m²
1.95 Tỷ - 45.35 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.5 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 2.5 tỷ

79.19 m²
2.5 Tỷ - 31.57 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.4 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.4 tỷ

33 m²
1.4 Tỷ - 42.42 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ

70 m²
9.9 Tỷ - 141.43 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ

70 m²
9.9 Tỷ - 141.43 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 9.9 tỷ

70 m²
9.9 Tỷ - 141.43 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Mua bán căn hộ chung cư thành phố nha trang tỉnh khánh hòa giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²