Dự án Cầu Trần Hưng Đạo- Lợi thế phát triển bất động sản tương lai

14:48 24/04/2023
Cầu Trần Hưng Đạo là một trong tứ cầu vượt sông Hồng bao gồm Vân Phúc, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Đây là một công trình giao thông đặc biệt, có chiều dài 2,4 km và tổng mức đầu tư khoảng 8.670 tỉ đồng.