Mua bán Căn hộ chung cư Đà Nẵng mới nhất 04/2024

Hiện có 142 bất động sản.

Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ-3
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.2 tỷ

52 m²
1.2 Tỷ - 23.08 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-5
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-6
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-7
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ-8
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.3 tỷ

72 m²
1.3 Tỷ - 18.06 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ-1
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ

68 m²
8 Tỷ - 117.65 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 17.0 tỷ
Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 17.0 tỷ

110 m²
17 Tỷ - 154.55 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ-1
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ

68 m²
8 Tỷ - 117.65 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 6.4 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 6.4 tỷ-1
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 6.4 tỷ

123.4 m²
6.4 Tỷ - 51.86 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 16.0 triệu/m2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 16.0 triệu/m2

45 m²
720 Tr - 16 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-3
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ

52 m²
1.15 Tỷ - 22.12 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 220.0 triệu
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 220.0 triệu

45 m²
220 Tr - 4.89 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 30.0 triệu
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 30.0 triệu

81 m²
30 Tr - 370.37 Ng/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.14 tỷ
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.14 tỷ

45 m²
1.14 Tỷ - 25.33 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-5
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận hải châu thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ

75.2 m²
11 Tỷ - 146.28 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-5
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-6
Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-7
Hòa Vang, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư huyện hòa vang thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ

96 m²
9 Tỷ - 93.75 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-5
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-6
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-7
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-8
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ-9
Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 1.12 tỷ

50 m²
1.12 Tỷ - 22.4 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-0
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-1
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-2
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-3
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-4
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-5
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu-6
Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 320.0 triệu

60 m²
320 Tr - 5.33 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ-5
Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 3.9 tỷ

104 m²
3.9 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ-1
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 11.0 tỷ

115 m²
11 Tỷ - 95.65 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ-2
Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ

62 m²
5 Tỷ - 80.65 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-2
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-3
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-4
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-5
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-6
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-7
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-8
Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ-9
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.0 tỷ

77 m²
1 Tỷ - 12.99 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-0
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-1
Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ-2
Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mua bán căn hộ chung cư quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng giá 9.0 tỷ

110 m²
9 Tỷ - 81.82 Tr/m²
Bán căn hộ chung cư trên toàn quốc