Mua bán Đất Quận Thủ Đức mới nhất 02/2024

Hiện có 29 bất động sản.

7242258672531717_0.jpg
7242258672531717_1.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.0 tỷ

90 m²
5 Tỷ - 55.56 Tr/m²
1297153737659579_0.jpg
1297153737659579_1.jpg
1297153737659579_2.jpg
1297153737659579_3.jpg
1297153737659579_4.jpg
1297153737659579_5.jpg
1297153737659579_6.jpg
1297153737659579_7.jpg
1297153737659579_8.jpg
1297153737659579_9.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 13.5 tỷ

201 m²
13.5 Tỷ - 67.16 Tr/m²
2005192483269288_0.jpg
2005192483269288_1.jpg
2005192483269288_2.jpg
2005192483269288_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.1 tỷ

52 m²
4.1 Tỷ - 78.85 Tr/m²
1853143668422688_0.jpg
1853143668422688_1.jpg
1853143668422688_2.jpg
1853143668422688_3.jpg
1853143668422688_4.jpg
1853143668422688_5.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 1.7 tỷ

97.4 m²
1.7 Tỷ - 17.45 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.2 tỷ

50 m²
3.2 Tỷ - 64 Tr/m²
3923463061232940_0.jpg
3923463061232940_1.jpg
3923463061232940_2.jpg
3923463061232940_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.0 tỷ

104 m²
4 Tỷ - 38.46 Tr/m²
3774114759519319_0.jpg
3774114759519319_1.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 11.999 tỷ

128 m²
12 Tỷ - 93.74 Tr/m²
3923088844603695_0.jpg
3923088844603695_1.jpg
3923088844603695_2.jpg
3923088844603695_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 5.5 tỷ

60.6 m²
5.5 Tỷ - 90.76 Tr/m²
3876682745902487_0.jpg
3876682745902487_1.jpg
3876682745902487_2.jpg
3876682745902487_3.jpg
3876682745902487_4.jpg
3876682745902487_5.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 2.8 tỷ

100 m²
2.8 Tỷ - 28 Tr/m²
3876559172581511_0.jpg
3876559172581511_1.jpg
3876559172581511_2.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 3.0 tỷ

50 m²
3 Tỷ - 60 Tr/m²
1852495251820863_0.jpg
1852495251820863_1.jpg
1852495251820863_2.jpg
1852495251820863_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 2.2 tỷ

91 m²
2.2 Tỷ - 24.18 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 7.0 tỷ

98 m²
7 Tỷ - 71.43 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 9.5 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 9.5 tỷ

180 m²
9.5 Tỷ - 52.78 Tr/m²
7534376936606657_0.jpg
7534376936606657_1.jpg
7534376936606657_2.jpg
7534376936606657_3.jpg
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.49 tỷ

90 m²
4.49 Tỷ - 49.89 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.3 tỷ

61 m²
4.3 Tỷ - 70.49 Tr/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 17.5 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 17.5 tỷ

165.4 m²
17.5 Tỷ - 105.8 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 1.0 tỷ

60 m²
1 Tỷ - 16.67 Tr/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 23.5 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 23.5 tỷ

5000 m²
23.5 Tỷ - 4.7 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.2 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 4.2 tỷ

73 m²
4.2 Tỷ - 57.53 Tr/m²
Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cần bán đất quận thủ đức thành phố hồ chí minh giá 15.0 tỷ

207 m²
15 Tỷ - 72.46 Tr/m²