Mua bán Đất mới nhất 07/2024

Hiện có 17,693 bất động sản.

Bán đất huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 1.0 tỷ
Lương Sơn, Hòa Bình

Bán đất huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình giá 1.0 tỷ

618 m²
1 Tỷ - 1.62 Tr/m²
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-0
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-1
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ

114 m²
5.4 Tỷ - 47.37 Tr/m²
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-0
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-1
Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Bán đất thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh giá 5.4 tỷ

114 m²
5.4 Tỷ - 47.37 Tr/m²
Bán đất huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 900.0 triệu
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán đất huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 900.0 triệu

1054 m²
900 Tr - 853.89 Ng/m²
Bán đất thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 2.8 tỷ-0
Bán đất thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 2.8 tỷ-1
Bán đất thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 2.8 tỷ-2
Bán đất thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 2.8 tỷ-3
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Bán đất thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá 2.8 tỷ

116 m²
2.8 Tỷ - 24.14 Tr/m²
Bán đất huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giá 1.6 tỷ-0
Bán đất huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giá 1.6 tỷ-1
Bán đất huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giá 1.6 tỷ-2
Bán đất huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giá 1.6 tỷ-3
Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Bán đất huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc giá 1.6 tỷ

100 m²
1.6 Tỷ - 16 Tr/m²
Bán đất thành phố Vinh tỉnh Nghệ An giá 3.0 tỷ
Vinh, Nghệ An

Bán đất thành phố Vinh tỉnh Nghệ An giá 3.0 tỷ

89.8 m²
3 Tỷ - 33.41 Tr/m²
Bán đất huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam giá 14.0 triệu/m2
Bình Lục, Hà Nam

Bán đất huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam giá 14.0 triệu/m2

108 m²
1.51 Tỷ - 14 Tr/m²
Bán đất thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình giá 1.0 tỷ-0
Bán đất thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình giá 1.0 tỷ-1
Bán đất thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình giá 1.0 tỷ-2
Đồng Hới, Quảng Bình

Bán đất thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình giá 1.0 tỷ

113 m²
1 Tỷ - 8.85 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.55 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.55 tỷ

97 m²
2.55 Tỷ - 26.29 Tr/m²
Bán đất huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn giá 1.0 tỷ
Văn Lãng, Lạng Sơn

Bán đất huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn giá 1.0 tỷ

75 m²
1 Tỷ - 13.33 Tr/m²
Bán đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.9 tỷ-0
Bán đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.9 tỷ-1
Bán đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.9 tỷ-2
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán đất thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.9 tỷ

100 m²
4.9 Tỷ - 49 Tr/m²
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-0
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-1
Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ-2
Long Biên, Hà Nội

Bán đất quận Long Biên thành phố Hà Nội giá 2.0 tỷ

32 m²
2 Tỷ - 62.5 Tr/m²
Bán đất thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 699.0 triệu
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán đất thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 699.0 triệu

76.4 m²
699 Tr - 9.15 Tr/m²
Bán đất thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 699.0 triệu
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán đất thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 699.0 triệu

76.4 m²
699 Tr - 9.15 Tr/m²
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-0
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-1
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-2
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-3
Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ-4
Sóc Sơn, Hà Nội

Bán đất huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội giá 7.0 tỷ

1685 m²
7 Tỷ - 4.15 Tr/m²
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-0
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-1
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-2
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-3
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-4
Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ-5
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bán đất thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa giá 1.65 tỷ

100 m²
1.65 Tỷ - 16.5 Tr/m²
Bán đất thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-0
Bán đất thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-1
Bán đất thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-2
Bán đất thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Bán đất thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế giá 1.5 tỷ

100 m²
1.5 Tỷ - 15 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-3
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-4
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-5
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ

3000 m²
5.2 Tỷ - 1.73 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-0
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-1
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-2
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-3
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-4
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ-5
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng giá 5.2 tỷ

3000 m²
5.2 Tỷ - 1.73 Tr/m²