Mua bán Đất Thành phố Huế mới nhất 04/2024

Hiện có 135 bất động sản.

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 3.0 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 3.0 tỷ

144 m²
3 Tỷ - 20.83 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.7 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.7 tỷ-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.7 tỷ

85 m²
1.7 Tỷ - 20 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2-3
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2-4
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 24.0 triệu/m2

126.8 m²
3.04 Tỷ - 24 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.15 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.15 tỷ-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.15 tỷ

84 m²
2.15 Tỷ - 25.6 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.18 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.18 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.18 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.18 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.18 tỷ

80.8 m²
2.18 Tỷ - 26.98 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-3
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-4
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-5
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 33.0 triệu/m2

180 m²
5.94 Tỷ - 33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.0 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.0 tỷ

120 m²
1 Tỷ - 8.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.2 tỷ-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.2 tỷ

60 m²
1.2 Tỷ - 20 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 12.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 12.0 triệu/m2-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 12.0 triệu/m2

120 m²
1.44 Tỷ - 12 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 25.0 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 25.0 triệu/m2-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 25.0 triệu/m2

348 m²
8.7 Tỷ - 25 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.5 nghìn-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.5 nghìn-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.5 nghìn-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.5 nghìn-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.5 nghìn

100 m²
7.5 Ng - 75 đ/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.55 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.55 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.55 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.55 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.55 tỷ

100 m²
2.55 Tỷ - 25.5 Tr/m²
Mua bán đất nền dự án thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.28 tỷ-0
Mua bán đất nền dự án thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.28 tỷ-1
Mua bán đất nền dự án thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.28 tỷ-2
Mua bán đất nền dự án thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.28 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất nền dự án thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.28 tỷ

90 m²
1.28 Tỷ - 14.22 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.4 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.4 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.4 tỷ

101 m²
1.4 Tỷ - 13.86 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-3
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-4
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-5
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ-6
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 2.0 tỷ

70 m²
2 Tỷ - 28.57 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.45 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.45 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.45 tỷ-2
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.45 tỷ

100.9 m²
1.45 Tỷ - 14.37 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 4.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 4.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 4.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 4.0 tỷ-3
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 4.0 tỷ

297 m²
4 Tỷ - 13.47 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.5 tỷ-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.5 tỷ

134.5 m²
1.5 Tỷ - 11.15 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-1
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-2
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-3
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-4
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-5
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-6
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ-7
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 7.9 tỷ

153 m²
7.9 Tỷ - 51.63 Tr/m²
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.17 tỷ-0
Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.17 tỷ-1
Huế, Thừa Thiên Huế

Mua bán đất thành phố huế tỉnh thừa thiên huế giá 1.17 tỷ

86 m²
1.17 Tỷ - 13.6 Tr/m²