Mua bán Đất Thành phố Quy Nhơn mới nhất 04/2024

Hiện có 157 bất động sản.

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.1 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.1 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.1 tỷ

40 m²
1.1 Tỷ - 27.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.43 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.43 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.43 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.43 tỷ

40 m²
1.43 Tỷ - 35.75 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.6 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.6 tỷ

66 m²
1.6 Tỷ - 24.24 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.0 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.0 tỷ

105 m²
1 Tỷ - 9.52 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.3 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.3 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.3 tỷ

102 m²
2.3 Tỷ - 22.55 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 820.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 820.0 triệu-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 820.0 triệu

200 m²
820 Tr - 4.1 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ-3
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ-4
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.3 tỷ

102 m²
3.3 Tỷ - 32.35 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.8 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.8 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.8 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.8 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.8 tỷ

61.66 m²
2.8 Tỷ - 45.41 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.7 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.7 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.7 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.7 tỷ

62 m²
3.7 Tỷ - 59.68 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.35 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.35 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.35 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.35 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.35 tỷ

53 m²
2.35 Tỷ - 44.34 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.72 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.72 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.72 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.72 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.72 tỷ

102 m²
1.72 Tỷ - 16.86 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.0 tỷ-3
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 3.0 tỷ

122.5 m²
3 Tỷ - 24.49 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.2 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.2 tỷ

45 m²
2.2 Tỷ - 48.89 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.0 tỷ

122 m²
2 Tỷ - 16.39 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.85 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.85 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.85 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.85 tỷ

9 m²
2.85 Tỷ - 316.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ

58 m²
2.65 Tỷ - 45.69 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.65 tỷ

58 m²
2.65 Tỷ - 45.69 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.5 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 4.5 tỷ

87 m²
4.5 Tỷ - 51.72 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ-2
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ-3
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ-4
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 1.4 tỷ

102 m²
1.4 Tỷ - 13.73 Tr/m²
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 11.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 11.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 11.0 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán đất thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 11.0 tỷ

244 m²
11 Tỷ - 45.08 Tr/m²