Mua bán Đất Thành phố Thủ Dầu Một mới nhất 04/2024

Hiện có 119 bất động sản.

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ

110 m²
1.55 Tỷ - 14.09 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ

110 m²
1.55 Tỷ - 14.09 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.53 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.53 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.53 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.53 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.53 tỷ

78.5 m²
1.53 Tỷ - 19.49 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 850.0 triệu
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 850.0 triệu

73 m²
850 Tr - 11.64 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ-3
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ-4
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.8 tỷ

158 m²
4.8 Tỷ - 30.38 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 11.0 triệu/m2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 11.0 triệu/m2

854 m²
9.39 Tỷ - 11 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.05 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.05 tỷ

63 m²
1.05 Tỷ - 16.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.2 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.2 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.2 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.2 tỷ

180 m²
1.2 Tỷ - 6.67 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ-3
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ-4
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.6 tỷ

277.9 m²
2.6 Tỷ - 9.36 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ

197 m²
5.5 Tỷ - 27.92 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 8.0 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 8.0 tỷ

250 m²
8 Tỷ - 32 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.4 tỷ-1
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.4 tỷ

80 m²
2.4 Tỷ - 30 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ

77 m²
1.7 Tỷ - 22.08 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ-3
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ-4
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ

205.4 m²
2 Tỷ - 9.74 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-3
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-4
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-5
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2-6
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 triệu/m2

21476 m²
32.21 Tỷ - 1.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.25 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.25 tỷ

60 m²
2.25 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.7 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.7 tỷ

120 m²
2.7 Tỷ - 22.5 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ

60 m²
2.1 Tỷ - 35 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-4
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ

529 m²
3.45 Tỷ - 6.52 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 10.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 10.0 tỷ-1
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán đất thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 10.0 tỷ

875 m²
10 Tỷ - 11.43 Tr/m²