Mua bán Nhà mặt phố Quận Cầu Giấy mới nhất 02/2024

Hiện có 15 bất động sản.

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 117.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 117.0 tỷ

192 m²
117 Tỷ - 609.38 Tr/m²
1124077538766922_0.jpg
1124077538766922_1.jpg
1124077538766922_2.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 14.7 tỷ

85 m²
14.7 Tỷ - 172.94 Tr/m²
Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 118.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 118.0 tỷ

192 m²
118 Tỷ - 614.58 Tr/m²
1118608955980447_0.jpg
1118608955980447_1.jpg
1118608955980447_2.jpg
1118608955980447_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 0.8 tỷ

45 m²
800 Tr - 17.78 Tr/m²
Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 12.7 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 12.7 tỷ

57 m²
12.7 Tỷ - 222.81 Tr/m²
3195476563927630_0.jpg
3195476563927630_1.jpg
3195476563927630_2.jpg
3195476563927630_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 20.0 tỷ

50 m²
20 Tỷ - 400 Tr/m²
3516532931936160_0.jpg
3516532931936160_1.jpg
3516532931936160_2.jpg
3516532931936160_3.jpg
3516532931936160_4.jpg
3516532931936160_5.jpg
3516532931936160_6.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 26.5 tỷ

60 m²
26.5 Tỷ - 441.67 Tr/m²
Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 20.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 20.0 tỷ

50 m²
20 Tỷ - 400 Tr/m²
Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 21.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 21.0 tỷ

50 m²
21 Tỷ - 420 Tr/m²
1096742824833727_0.jpg
1096742824833727_1.jpg
1096742824833727_2.jpg
1096742824833727_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 23.0 tỷ

0.46 m²
23 Tỷ - 50 Tỷ/m²
Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 9.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 9.0 tỷ

52 m²
9 Tỷ - 173.08 Tr/m²
5841588939299408_0.jpg
5841588939299408_1.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 88.0 tỷ

238 m²
88 Tỷ - 369.75 Tr/m²
5834306883360947_0.jpg
5834306883360947_1.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 11.0 tỷ

60 m²
11 Tỷ - 183.33 Tr/m²
5832600563531579_0.jpg
5832600563531579_1.jpg
5832600563531579_2.jpg
5832600563531579_3.jpg
5832600563531579_4.jpg
5832600563531579_5.jpg
5832600563531579_6.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.5 tỷ

35 m²
4.5 Tỷ - 128.57 Tr/m²
5824196177705351_0.jpg
5824196177705351_1.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà mặt phố quận cầu giấy thành phố hà nội giá 28.8 tỷ

65 m²
28.8 Tỷ - 443.08 Tr/m²