Mua bán Nhà mặt phố mới nhất 07/2024

Hiện có 1,062 bất động sản.

Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ-0
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ-1
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ-2
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ-3
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ-4
Quy Nhơn, Bình Định

Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.9 tỷ

43 m²
3.9 Tỷ - 90.7 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-2
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-3
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-4
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-5
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-6
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-7
Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ-8
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội giá 18.6 tỷ

60 m²
18.6 Tỷ - 310 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-2
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-3
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-4
Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ-5
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà mặt phố quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 10.2 tỷ

20 m²
10.2 Tỷ - 510 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ-2
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ-3
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ-4
Cầu Giấy, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 3.35 tỷ

53 m²
3.35 Tỷ - 63.21 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.2 tỷ-0
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.2 tỷ-1
Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.2 tỷ-2
Quy Nhơn, Bình Định

Bán nhà mặt phố thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giá 3.2 tỷ

42 m²
3.2 Tỷ - 76.19 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 7.7 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 7.7 tỷ

90 m²
7.7 Tỷ - 85.56 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 9.8 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 9.8 tỷ

138 m²
9.8 Tỷ - 71.01 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh giá 6.2 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh giá 6.2 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh giá 6.2 tỷ-2
Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bán nhà mặt phố quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh giá 6.2 tỷ

44 m²
6.2 Tỷ - 140.91 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 8.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 8.0 tỷ

108 m²
8 Tỷ - 74.07 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-0
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-1
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-2
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-3
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-4
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-5
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-6
Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ-7
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Bán nhà mặt phố thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giá 2.6 tỷ

66.47 m²
2.6 Tỷ - 39.12 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh giá 4.3 tỷ
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Bán nhà mặt phố quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh giá 4.3 tỷ

54.4 m²
4.3 Tỷ - 79.04 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giá 47.0 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giá 47.0 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giá 47.0 tỷ-2
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội giá 47.0 tỷ

114 m²
47 Tỷ - 412.28 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình giá 6.0 tỷ
Thái Bình, Thái Bình

Bán nhà mặt phố thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình giá 6.0 tỷ

40 m²
6 Tỷ - 150 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 16.0 tỷ-0
Bán nhà mặt phố thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 16.0 tỷ-1
Bán nhà mặt phố thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 16.0 tỷ-2
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà mặt phố thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 16.0 tỷ

200 m²
16 Tỷ - 80 Tr/m²
Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 20.0 tỷ
Nha Trang, Khánh Hòa

Bán nhà mặt phố thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giá 20.0 tỷ

168 m²
20 Tỷ - 119.05 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giá 16.8 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội giá 16.8 tỷ

40 m²
16.8 Tỷ - 420 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 7.1 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 7.1 tỷ

42 m²
7.1 Tỷ - 169.05 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 52.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội giá 52.0 tỷ

104.9 m²
52 Tỷ - 495.71 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ-0
Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ-1
Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ-2
Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ-3
Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ-4
Hải Châu, Đà Nẵng

Bán nhà mặt phố quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng giá 4.1 tỷ

54 m²
4.1 Tỷ - 75.93 Tr/m²
Bán nhà mặt phố quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ
Hà Đông, Hà Nội

Bán nhà mặt phố quận Hà Đông thành phố Hà Nội giá 10.0 tỷ

65 m²
10 Tỷ - 153.85 Tr/m²