Mua bán Nhà riêng Quận Ninh Kiều mới nhất 07/2024

Hiện có 273 bất động sản.

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.6 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.6 tỷ

40 m²
2.6 Tỷ - 65 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.35 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.35 tỷ

21.2 m²
1.35 Tỷ - 63.68 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.97 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.97 tỷ

37.2 m²
1.97 Tỷ - 52.96 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.79 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.79 tỷ

48 m²
2.79 Tỷ - 58.13 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.095 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.095 tỷ

23.5 m²
1.09 Tỷ - 46.6 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.29 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.29 tỷ

66.1 m²
2.29 Tỷ - 34.64 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.0 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.0 tỷ

71 m²
2 Tỷ - 28.17 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 4.0 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 4.0 tỷ

80 m²
4 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.99 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.99 tỷ

32.8 m²
1.99 Tỷ - 60.67 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.65 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.65 tỷ

33.8 m²
1.65 Tỷ - 48.82 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 22.0 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 22.0 tỷ

128 m²
22 Tỷ - 171.88 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 6.7 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 6.7 tỷ

250 m²
6.7 Tỷ - 26.8 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.45 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.45 tỷ

43 m²
2.45 Tỷ - 56.98 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.5 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.5 tỷ

50 m²
2.5 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.4 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.4 tỷ

63 m²
2.4 Tỷ - 38.1 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 3.49 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 3.49 tỷ

79.6 m²
3.49 Tỷ - 43.84 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.15 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.15 tỷ

46.6 m²
1.15 Tỷ - 24.68 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.89 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.89 tỷ

50 m²
2.89 Tỷ - 57.8 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 3.95 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 3.95 tỷ

69 m²
3.95 Tỷ - 57.25 Tr/m²
Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.57 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán nhà riêng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 2.57 tỷ

109 m²
2.57 Tỷ - 23.58 Tr/m²