Mua bán Nhà riêng mới nhất 04/2024

Hiện có 23,132 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ-1
Quy Nhơn, Bình Định

Mua bán nhà riêng thành phố quy nhơn tỉnh bình định giá 2.9 tỷ

40 m²
2.9 Tỷ - 72.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 15.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 15.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 15.0 tỷ-2
Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 15.0 tỷ

278 m²
15 Tỷ - 53.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 7.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 7.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 7.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 7.5 tỷ-3
Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Mua bán nhà riêng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc giá 7.5 tỷ

44 m²
7.5 Tỷ - 170.45 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 6.0 tỷ-1
Núi Thành, Quảng Nam

Mua bán nhà riêng huyện núi thành tỉnh quảng nam giá 6.0 tỷ

210 m²
6 Tỷ - 28.57 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai giá 1.8 tỷ
Nhơn Trạch, Đồng Nai

Mua bán nhà riêng huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai giá 1.8 tỷ

133 m²
1.8 Tỷ - 13.53 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ-4
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

40 m²
5 Tỷ - 125 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 449.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 449.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 449.0 triệu-2
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 449.0 triệu-3
Biên Hòa, Đồng Nai

Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 449.0 triệu

723 m²
449 Tr - 621.02 Ng/m²
Mua bán nhà riêng huyện định quán tỉnh đồng nai giá 500.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng huyện định quán tỉnh đồng nai giá 500.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng huyện định quán tỉnh đồng nai giá 500.0 triệu-2
Định Quán, Đồng Nai

Mua bán nhà riêng huyện định quán tỉnh đồng nai giá 500.0 triệu

922 m²
500 Tr - 542.3 Ng/m²
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ-9
Biên Hòa, Đồng Nai

Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.3 tỷ

60.5 m²
2.3 Tỷ - 38.02 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-7
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

48 m²
7 Tỷ - 145.83 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-5
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ

30 m²
2.95 Tỷ - 98.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận ba đình thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận ba đình thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

31 m²
4 Tỷ - 129.03 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận ba đình thành phố hà nội giá 6.5 tỷ
Ba Đình, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận ba đình thành phố hà nội giá 6.5 tỷ

36 m²
6.5 Tỷ - 180.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 5.8 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Mua bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 5.8 tỷ

50 m²
5.8 Tỷ - 116 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng giá 3.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng giá 3.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng giá 3.7 tỷ-2
Đà Lạt, Lâm Đồng

Mua bán nhà riêng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng giá 3.7 tỷ

75 m²
3.7 Tỷ - 49.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 8.9 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 8.9 tỷ

36 m²
8.9 Tỷ - 247.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

34 m²
3 Tỷ - 88.24 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

46 m²
5 Tỷ - 108.7 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh giá 7.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh giá 7.0 tỷ-1
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh giá 7.0 tỷ

78 m²
7 Tỷ - 89.74 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 13.4 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 13.4 tỷ

126 m²
13.4 Tỷ - 106.35 Tr/m²