Mua bán Đất Quận Cái Răng mới nhất 07/2024

Hiện có 12 bất động sản.

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 4.299 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 4.299 tỷ

150 m²
4.3 Tỷ - 28.66 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.9 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.9 tỷ

311 m²
1.9 Tỷ - 6.11 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ

164.5 m²
8.2 Tỷ - 49.85 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ

164.5 m²
8.2 Tỷ - 49.85 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 10.5 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 10.5 tỷ

378 m²
10.5 Tỷ - 27.78 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 9.0 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 9.0 tỷ

206 m²
9 Tỷ - 43.69 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 820.0 triệu
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 820.0 triệu

1622 m²
820 Tr - 505.55 Ng/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.85 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.85 tỷ

200 m²
1.85 Tỷ - 9.25 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 2.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 2.2 tỷ

346 m²
2.2 Tỷ - 6.36 Tr/m²
Mua bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 3.0 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Mua bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 3.0 tỷ

426 m²
3 Tỷ - 7.04 Tr/m²
Mua bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 20.0 triệu-0
Mua bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 20.0 triệu-1
Cái Răng, Cần Thơ

Mua bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 20.0 triệu

235.1 m²
20 Tr - 85.07 Ng/m²
Cần bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 1.0 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Cần bán đất quận cái răng thành phố cần thơ giá 1.0 tỷ

147.5 m²
1 Tỷ - 6.78 Tr/m²