Mua bán Đất Cần Thơ mới nhất 07/2024

Hiện có 80 bất động sản.

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 4.299 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 4.299 tỷ

150 m²
4.3 Tỷ - 28.66 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.9 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.9 tỷ

311 m²
1.9 Tỷ - 6.11 Tr/m²
Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ
Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ

51.7 m²
1.49 Tỷ - 28.82 Tr/m²
Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ
Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ

51.7 m²
1.49 Tỷ - 28.82 Tr/m²
Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.49 triệu
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.49 triệu

51.7 m²
1.49 Tr - 28.82 Ng/m²
Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.49 tỷ

51.7 m²
1.49 Tỷ - 28.82 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 3.7 tỷ
Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 3.7 tỷ

140 m²
3.7 Tỷ - 26.43 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ

164.5 m²
8.2 Tỷ - 49.85 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 8.2 tỷ

164.5 m²
8.2 Tỷ - 49.85 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 10.5 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 10.5 tỷ

378 m²
10.5 Tỷ - 27.78 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 9.0 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 9.0 tỷ

206 m²
9 Tỷ - 43.69 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 820.0 triệu
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 820.0 triệu

1622 m²
820 Tr - 505.55 Ng/m²
Bán đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 3.5 tỷ
Phong Điền, Cần Thơ

Bán đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 3.5 tỷ

658 m²
3.5 Tỷ - 5.32 Tr/m²
Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 4.75 tỷ
Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 4.75 tỷ

85.2 m²
4.75 Tỷ - 55.75 Tr/m²
Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 950.0 triệu
Bình Thuỷ, Cần Thơ

Bán đất quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ giá 950.0 triệu

400 m²
950 Tr - 2.38 Tr/m²
Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.83 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ

Bán đất quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ giá 1.83 tỷ

42.4 m²
1.83 Tỷ - 43.16 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.85 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 1.85 tỷ

200 m²
1.85 Tỷ - 9.25 Tr/m²
Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 2.2 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ

Bán đất quận Cái Răng thành phố Cần Thơ giá 2.2 tỷ

346 m²
2.2 Tỷ - 6.36 Tr/m²
Bán đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 360.0 triệu
Phong Điền, Cần Thơ

Bán đất huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 360.0 triệu

86 m²
360 Tr - 4.19 Tr/m²
Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 5.8 tỷ
Phong Điền, Cần Thơ

Bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ giá 5.8 tỷ

1200 m²
5.8 Tỷ - 4.83 Tr/m²