Mua bán Đất Thành phố Vũng Tàu mới nhất 04/2024

Hiện có 97 bất động sản.

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu

255 m²
450 Tr - 1.76 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu

58 m²
850 Tr - 14.66 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu

68 m²
870 Tr - 12.79 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.0 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.0 tỷ

156 m²
3 Tỷ - 19.23 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 22.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 22.5 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 22.5 tỷ

152 m²
22.5 Tỷ - 148.03 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-2
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-3
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-4
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ

217 m²
3.5 Tỷ - 16.13 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ

71 m²
3.2 Tỷ - 45.07 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 490.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 490.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 490.0 triệu

85 m²
490 Tr - 5.76 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ

68 m²
5.3 Tỷ - 77.94 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ

100 m²
2.1 Tỷ - 21 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 65.0 tỷ
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 65.0 tỷ

234.6 m²
65 Tỷ - 277.07 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.3 tỷ

68 m²
5.3 Tỷ - 77.94 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 550.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 550.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 550.0 triệu

77 m²
550 Tr - 7.14 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.5 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.5 tỷ

1017 m²
8.5 Tỷ - 8.36 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 11.0 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 11.0 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 11.0 tỷ

200.3 m²
11 Tỷ - 54.92 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.45 tỷ-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.45 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.45 tỷ

80 m²
3.45 Tỷ - 43.13 Tr/m²
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.9 tỷ-0
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.9 tỷ-1
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.9 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.9 tỷ

90 m²
3.9 Tỷ - 43.33 Tr/m²
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.4 tỷ-0
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.4 tỷ-1
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.4 tỷ-2
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.4 tỷ-3
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.4 tỷ

141 m²
3.4 Tỷ - 24.11 Tr/m²
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ

154.5 m²
1 Tỷ - 6.47 Tr/m²
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.5 tỷ-0
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.5 tỷ-1
Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.5 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.5 tỷ

83 m²
10.5 Tỷ - 126.51 Tr/m²