Mua bán Đất Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất 04/2024

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh/thành phố có nền kinh tế phát triển nhất miền Nam Việt Nam. Với vị trí đắc địa nằm ở phía Đông Nam của đất nước, bên bờ biển Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trung tâm kinh tế của miền Nam với các lĩnh vực chính như du lịch, dầu khí và cảng biển.

Vì vậy, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu luôn được đánh giá là khá sôi động, với nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng. Nơi đây có rất nhiều loại hình bất động sản đa dạng, từ căn hộ, nhà phố đến đất nền, biệt thự ven biển.

Hiện có 455 bất động sản.

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-1
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 450.0 triệu

255 m²
450 Tr - 1.76 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 790.0 triệu-0
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 790.0 triệu-1
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 790.0 triệu

630 m²
790 Tr - 1.25 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ-3
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.0 tỷ

60 m²
1 Tỷ - 16.67 Tr/m²
Mua bán đất huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.3 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.3 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.3 triệu/m2-2
Mua bán đất huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.3 triệu/m2-3
Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.3 triệu/m2

7200 m²
9.36 Tỷ - 1.3 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 850.0 triệu

58 m²
850 Tr - 14.66 Tr/m²
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu-0
Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 870.0 triệu

68 m²
870 Tr - 12.79 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-0
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-1
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ-2
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.5 tỷ

217 m²
3.5 Tỷ - 16.13 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ

77 m²
2.4 Tỷ - 31.17 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.8 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.8 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.8 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.8 tỷ

87.5 m²
1.8 Tỷ - 20.57 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.09 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.09 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.09 tỷ-2
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.09 tỷ-3
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.09 tỷ

251 m²
2.09 Tỷ - 8.33 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.4 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.4 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.4 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.4 tỷ

207 m²
1.4 Tỷ - 6.76 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.2 tỷ
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.2 tỷ

400 m²
2.2 Tỷ - 5.5 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-0
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-1
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-2
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-3
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ

253 m²
1.85 Tỷ - 7.31 Tr/m²
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-0
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-1
Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ-2
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.1 tỷ

281 m²
2.1 Tỷ - 7.47 Tr/m²
Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.8 tỷ-0
Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.8 tỷ-1
Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.8 tỷ

108 m²
5.8 Tỷ - 53.7 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.85 tỷ

159 m²
1.85 Tỷ - 11.64 Tr/m²
Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-0
Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-1
Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ

171 m²
1.65 Tỷ - 9.65 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-1
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ

500 m²
5.5 Tỷ - 11 Tr/m²
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.6 tỷ-1
Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.6 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.6 tỷ

77 m²
2.6 Tỷ - 33.77 Tr/m²
Mua bán đất huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.05 tỷ-0
Mua bán đất huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.05 tỷ-1
Mua bán đất huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.05 tỷ-2
Mua bán đất huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.05 tỷ-3
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán đất huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.05 tỷ

60 m²
2.05 Tỷ - 34.17 Tr/m²

Thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo các chuyên gia địa ốc, giá bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng tăng dần trong những năm gần đây. Đặc biệt là các khu vực ven biển như Phước Hải, Long Hải, Hồ Tràm, Đất Đỏ, cũng như các khu đô thị mới như Thị xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư và người mua nhà.

Hiện nay, giá đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu dao động từ khoảng 4 triệu đến 40 triệu đồng/m2 tùy thuộc vào từng khu vực và loại hình bất động sản. Một số dự án đất nền mới cũng đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu của người dân về mua đất.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu còn có nhiều tiềm năng để phát triển bất động sản. Với việc đang xây dựng nhiều dự án hạ tầng giao thông như cầu Phước Khánh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Phước Hải - Hồ Tràm, kết hợp với sự phát triển của các ngành công nghiệp như dầu khí, du lịch, thủy sản, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ càng thu hút các nhà đầu tư và giới đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Bà Rịa Vũng Tàu cũng có nhiều dự án bất động sản đang được triển khai, bao gồm các khu đô thị mới, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái và khu du lịch. Các dự án bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bởi vị trí đắc địa, tiềm năng phát triển và quy hoạch hiện đại.

Trong đó, các khu đô thị mới như Eco City Vũng Tàu, The Sapphire Hạ Long, Khu Đô Thị Vạn Phát Hưng, Khu Đô Thị Mới Hồ Tràm - Long Hải, Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ - Bà Rịa... được xây dựng với quy mô lớn và nhiều tiện ích hiện đại như trung tâm thương mại, công viên, hồ bơi, sân golf, sân tennis, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, khu thể thao và giáo dục. Đây là những dự án đáng để nhà đầu tư và người mua bất động sản quan tâm.

Ngoài ra, Bà Rịa Vũng Tàu cũng là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Với những bãi biển tuyệt đẹp, các resort cao cấp, các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái và các khu vui chơi giải trí, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là lý do tại sao bất động sản tại địa phương này có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Phân khúc nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh đang phát triển mạnh mẽ ở miền Nam Việt Nam. Với vị trí địa lý nằm ở vùng ven biển, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, thị trường bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu được chia thành các phân khúc sau:

Nhà phố và biệt thự: Phân khúc này là một trong những loại bất động sản đắt giá nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các dự án nhà phố và biệt thự nằm tại các khu vực đẹp, ven biển, gần trung tâm thành phố có giá từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng.

Căn hộ chung cư: Căn hộ chung cư tại Bà Rịa Vũng Tàu thường được xây dựng tập trung ở trung tâm thành phố và các khu đô thị mới. Phân khúc này có giá bán từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Đất nền: Đất nền tại Bà Rịa Vũng Tàu phân bố rộng khắp các khu vực, từ ven biển đến trong đất. Giá bán đất nền tại Bà Rịa Vũng Tàu dao động từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng tùy vào vị trí, diện tích và tiềm năng phát triển của khu vực.

Nhà phố liền kề: Phân khúc này nằm giữa nhà phố và căn hộ chung cư. Nhà phố liền kề thường được xây dựng tập trung ở các khu đô thị mới và có giá bán từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng tùy vào vị trí và tiềm năng phát triển của khu vực.

Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/m2 tùy vào vị trí và tiềm năng phát triển của khu vực.

Tin mới nhất về bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng của Việt Nam và thu hút nhiều dự án bất động sản tiềm năng. Dưới đây là một số dự án bất động sản đang được đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu:

Khu đô thị mới Bà Rịa City Gate: Dự án này tọa lạc tại khu vực trung tâm của thành phố Bà Rịa, với diện tích rộng lớn gần 200 ha. Khu đô thị này được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, và dự kiến sẽ trở thành một trong những khu đô thị hiện đại nhất khu vực phía Nam.

Khu du lịch sinh thái Hồ Tràm: Khu du lịch sinh thái Hồ Tràm được đầu tư bởi Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hồ Tràm, tọa lạc tại phường Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Dự án này gồm các biệt thự ven biển, nhà phố, và căn hộ cao cấp.

Dự án khu đô thị sinh thái Vũng Tàu Paradise: Dự án này được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG, tọa lạc tại xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Khu đô thị này được thiết kế với mục đích phát triển du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các loại hình nhà phố, biệt thự, và các khu căn hộ cao cấp.

Dự án Khu đô thị mới Long Sơn Mũi Né: Dự án này được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Bitexco, tọa lạc tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết. Khu đô thị này gồm các căn hộ cao cấp, nhà phố, và biệt thự ven biển.

Dự án khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng Ven Sông Cần Giờ: Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hải Minh đầu tư, tọa lạc tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Khu phức hợp này bao gồm các căn hộ, biệt thự ven sông, khu vui chơi giải trí và dịch vụ nghỉ dưỡng.

Kinh nghiệm mua đất Bà Rịa Vũng Tàu

Nếu bạn đang có kế hoạch mua đất tại Bà Rịa Vũng Tàu, dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để tham khảo:

Nắm rõ thông tin về đất: Trước khi mua đất, bạn cần phải nắm rõ thông tin về quy hoạch, giá cả và tình trạng pháp lý của đất đai. Hãy kiểm tra kỹ thông tin về chủ sở hữu, giấy tờ liên quan đến đất đai như sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tìm hiểu kỹ về vị trí: Vị trí của đất rất quan trọng, bạn nên chọn đất có vị trí thuận tiện cho giao thông, tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viện, chợ, công viên, khu vui chơi giải trí…

Xác định mục đích sử dụng: Trước khi mua đất, hãy xác định rõ mục đích sử dụng đất đai của bạn là để ở, để kinh doanh hay đầu tư lâu dài.

Chọn nhà môi giới uy tín: Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các nhà môi giới uy tín hoặc đến các đơn vị bất động sản để được tư vấn và hỗ trợ mua đất đai.

Tham gia vào các diễn đàn, nhóm chia sẻ thông tin về bất động sản: Tham gia vào các diễn đàn, nhóm chia sẻ thông tin về bất động sản, bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nhà đầu tư, chuyên gia bất động sản.

Cân nhắc kỹ trước khi đầu tư: Nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về giá cả, vị trí, tiện ích xung quanh, cơ hội phát triển trong tương lai của đất đai trước khi quyết định mua.

Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ giúp bạn mua được đất đai phù hợp và đạt được hiệu quả đầu tư tốt tại Bà Rịa Vũng Tàu.