Mua bán Đất Xã Thanh Hòa mới nhất 04/2024

Hiện có 26 bất động sản.

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-0
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-1
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-2
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ

74.5 m²
2.1 Tỷ - 28.19 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-4
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ

71 m²
3.45 Tỷ - 48.59 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-2
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2

240 m²
2.04 Tỷ - 8.5 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.65 tỷ-0
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.65 tỷ-1
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.65 tỷ-2
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.65 tỷ-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.65 tỷ

90 m²
1.65 Tỷ - 18.33 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

90 m²
2 Tỷ - 22.22 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

75 m²
1 Tỷ - 13.33 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.3 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.3 tỷ-1
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.3 tỷ

85 m²
1.3 Tỷ - 15.29 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

75 m²
2 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-1
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

76 m²
1 Tỷ - 13.16 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ-3
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ-4
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.5 tỷ

85 m²
1.5 Tỷ - 17.65 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.6 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.6 tỷ-1
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.6 tỷ

72.5 m²
1.6 Tỷ - 22.07 Tr/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

71 m²
3 Tỷ - 42.25 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.75 tỷ
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.75 tỷ

85 m²
2.75 Tỷ - 32.35 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ-3
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ-4
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ

2100 m²
1.9 Tỷ - 904.76 Ng/m²
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 140.0 triệu-0
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 140.0 triệu-1
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 140.0 triệu-2
Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 140.0 triệu-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 140.0 triệu

195 m²
140 Tr - 717.95 Ng/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-3
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-4
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-5
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-6
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-7
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-8
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ-9
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 5.8 tỷ

72 m²
5.8 Tỷ - 80.56 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ-3
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ-4
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.65 tỷ

81 m²
2.65 Tỷ - 32.72 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-2
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

90 m²
3 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.4 tỷ-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.4 tỷ-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.4 tỷ-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.4 tỷ-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 1.4 tỷ

75 m²
1.4 Tỷ - 18.67 Tr/m²
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 330.0 triệu-0
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 330.0 triệu-1
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 330.0 triệu-2
Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 330.0 triệu-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Cần bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 330.0 triệu

153.6 m²
330 Tr - 2.15 Tr/m²