Mua bán Đất Thanh Hóa mới nhất 04/2024

Hiện có 191 bất động sản.

Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.7 tỷ
Quảng Xương, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.7 tỷ

192.8 m²
1.7 Tỷ - 8.82 Tr/m²
Mua bán đất nền dự án thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất nền dự án thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất nền dự án thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất nền dự án thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-3
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán đất nền dự án thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

90 m²
1 Tỷ - 11.11 Tr/m²
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ-1
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ

121.4 m²
1.2 Tỷ - 9.88 Tr/m²
Mua bán đất nền dự án huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-0
Mua bán đất nền dự án huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-1
Mua bán đất nền dự án huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ-2
Hậu Lộc, Thanh Hóa

Mua bán đất nền dự án huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 3.0 tỷ

108.7 m²
3 Tỷ - 27.6 Tr/m²
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-3
Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-4
Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện hoằng hóa tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

152 m²
2 Tỷ - 13.16 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-0
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-1
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-2
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ-3
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 2.1 tỷ

74.5 m²
2.1 Tỷ - 28.19 Tr/m²
Mua bán đất huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 2.3 tỷ-0
Mua bán đất huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 2.3 tỷ-1
Mua bán đất huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 2.3 tỷ-2
Mua bán đất huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 2.3 tỷ-3
Hậu Lộc, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa giá 2.3 tỷ

80.2 m²
2.3 Tỷ - 28.68 Tr/m²
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-1
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-2
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ-3
Quảng Xương, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.0 tỷ

207 m²
1 Tỷ - 4.83 Tr/m²
Mua bán đất thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ
Sầm Sơn, Thanh Hóa

Mua bán đất thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ

95 m²
1.2 Tỷ - 12.63 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.2 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.2 tỷ-1
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.2 tỷ

88.5 m²
2.2 Tỷ - 24.86 Tr/m²
Mua bán đất huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 900.0 triệu-0
Mua bán đất huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 900.0 triệu-1
Mua bán đất huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 900.0 triệu-2
Đông Sơn, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện đông sơn tỉnh thanh hóa giá 900.0 triệu

187.5 m²
900 Tr - 4.8 Tr/m²
Mua bán đất huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-0
Mua bán đất huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu-1
Triệu Sơn, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa giá 800.0 triệu

150 m²
800 Tr - 5.33 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-4
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ

71 m²
3.45 Tỷ - 48.59 Tr/m²
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-0
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-1
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-2
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-3
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-4
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-5
Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ-6
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán kho bãi - nhà xưởng - khu công nghiệp thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 3.45 tỷ

71 m²
3.45 Tỷ - 48.59 Tr/m²
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 570.0 triệu-0
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 570.0 triệu-1
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 570.0 triệu-2
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 570.0 triệu-3
Quảng Xương, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 570.0 triệu

150 m²
570 Tr - 3.8 Tr/m²
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-0
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-1
Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2-2
Như Xuân, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như xuân tỉnh thanh hóa giá 8.5 triệu/m2

240 m²
2.04 Tỷ - 8.5 Tr/m²
Mua bán đất huyện như thanh tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ-0
Mua bán đất huyện như thanh tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ-1
Mua bán đất huyện như thanh tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ-2
Như Thanh, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện như thanh tỉnh thanh hóa giá 1.2 tỷ

122.4 m²
1.2 Tỷ - 9.8 Tr/m²
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ-0
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ-1
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ-2
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ-3
Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ-4
Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mua bán đất thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa giá 2.6 tỷ

78 m²
2.6 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Mua bán đất huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-0
Mua bán đất huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ-1
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa giá 2.0 tỷ

100 m²
2 Tỷ - 20 Tr/m²
Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ
Quảng Xương, Thanh Hóa

Mua bán đất huyện quảng xương tỉnh thanh hóa giá 1.9 tỷ

192.8 m²
1.9 Tỷ - 9.85 Tr/m²