Mua bán Nhà riêng Phường Tân Chánh Hiệp mới nhất 07/2024

Hiện có 27 bất động sản.

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-4
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ

68 m²
4.55 Tỷ - 66.91 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ-4
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.9 tỷ

71 m²
2.9 Tỷ - 40.85 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-7
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ-8
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 6.49 tỷ

102 m²
6.49 Tỷ - 63.63 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ-5
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.85 tỷ

50 m²
2.85 Tỷ - 57 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ-7
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.76 tỷ

32 m²
2.76 Tỷ - 86.25 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.15 tỷ
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 4.15 tỷ

50 m²
4.15 Tỷ - 83 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.5 tỷ
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.5 tỷ

135 m²
5.5 Tỷ - 40.74 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ-7
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 2.0 tỷ

54 m²
2 Tỷ - 37.04 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2-5
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 38.0 triệu/m2

84 m²
3.19 Tỷ - 38 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ-6
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 7.4 tỷ

72 m²
7.4 Tỷ - 102.78 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ-7
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 5.79 tỷ

76 m²
5.79 Tỷ - 76.18 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-7
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-8
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ

52 m²
3.1 Tỷ - 59.62 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-7
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ-8
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 3.1 tỷ

52 m²
3.1 Tỷ - 59.62 Tr/m²
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-0
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-1
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-2
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-3
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-4
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-5
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-6
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-7
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-8
Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ-9
Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà riêng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh giá 9.8 tỷ

320 m²
9.8 Tỷ - 30.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-2
Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-3
Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ-4
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh giá 4.55 tỷ

105.5 m²
4.55 Tỷ - 43.13 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ-7
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 4.59 tỷ

56 m²
4.59 Tỷ - 81.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ-8
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 5.6 tỷ

230 m²
5.6 Tỷ - 24.35 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-0
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-1
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-2
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-3
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-4
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-5
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-6
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-7
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2-8
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 25.0 triệu/m2

112 m²
2.8 Tỷ - 25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ-4
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 2.3 tỷ

25 m²
2.3 Tỷ - 92 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ-6
Quận 12, Hồ Chí Minh

Mua bán nhà riêng quận 12 thành phố hồ chí minh giá 839.879 tỷ

75 m²
839.88 Tỷ - 11.2 Tỷ/m²