Mua bán Nhà riêng Thành phố Biên Hòa mới nhất 07/2024

Hiện có 752 bất động sản.

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 740.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 740.0 triệu

55 m²
740 Tr - 13.45 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ-4
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 6.0 tỷ

258 m²
6 Tỷ - 23.26 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.7 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.7 tỷ

75.6 m²
4.7 Tỷ - 62.17 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.0 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.0 tỷ

95 m²
1 Tỷ - 10.53 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-4
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-5
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu-6
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 800.0 triệu

100 m²
800 Tr - 8 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ-6
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.0 tỷ

100 m²
2 Tỷ - 20 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 7.5 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 7.5 tỷ

150 m²
7.5 Tỷ - 50 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.05 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.05 tỷ

5 m²
3.05 Tỷ - 610 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.4 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.4 tỷ

63.3 m²
2.4 Tỷ - 37.91 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ-5
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.35 tỷ

95 m²
2.35 Tỷ - 24.74 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-5
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-6
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-7
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-8
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ-9
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.9 tỷ

93 m²
3.9 Tỷ - 41.94 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.6 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.6 tỷ

77 m²
3.6 Tỷ - 46.75 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.1 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.1 tỷ

45 m²
1.1 Tỷ - 24.44 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.6 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 1.6 tỷ

150 m²
1.6 Tỷ - 10.67 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ-4
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 3.999 tỷ

171.7 m²
4 Tỷ - 23.29 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-0
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-1
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-2
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-3
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-4
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ-5
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.95 tỷ

75 m²
2.95 Tỷ - 39.33 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.35 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 4.35 tỷ

118.6 m²
4.35 Tỷ - 36.68 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 5.5 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 5.5 tỷ

142 m²
5.5 Tỷ - 38.73 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.2 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.2 tỷ

95 m²
2.2 Tỷ - 23.16 Tr/m²
Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.65 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Bán nhà riêng thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai giá 2.65 tỷ

110 m²
2.65 Tỷ - 24.09 Tr/m²