Mua bán Nhà riêng Thành phố Biên Hòa mới nhất 02/2024

Hiện có 134 bất động sản.

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.9 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.9 tỷ

160 m²
1.9 Tỷ - 11.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.6 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.6 tỷ

62 m²
3.6 Tỷ - 58.06 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.5 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.5 tỷ

85 m²
3.5 Tỷ - 41.18 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.0 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.0 tỷ

80 m²
3 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 299.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 299.0 triệu

120 m²
299 Tr - 2.49 Tr/m²
3734520470197200_0.jpg
3734520470197200_1.jpg
3734520470197200_2.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.499 tỷ

66 m²
2.5 Tỷ - 37.86 Tr/m²
3734522680196979_0.jpg
3734522680196979_1.jpg
3734522680196979_2.jpg
3734522680196979_3.jpg
3734522680196979_4.jpg
3734522680196979_5.jpg
3734522680196979_6.jpg
3734522680196979_7.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.79 tỷ

120 m²
2.79 Tỷ - 23.25 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.85 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.85 tỷ

84 m²
2.85 Tỷ - 33.93 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.8 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.8 tỷ

60 m²
2.8 Tỷ - 46.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.75 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.75 tỷ

100 m²
1.75 Tỷ - 17.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.05 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.05 tỷ

130 m²
3.05 Tỷ - 23.46 Tr/m²
2664886380360955_0.jpg
2664886380360955_1.jpg
2664886380360955_2.jpg
2664886380360955_3.jpg
2664886380360955_4.jpg
2664886380360955_5.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.6 tỷ

90 m²
1.6 Tỷ - 17.78 Tr/m²
3734359086880005_0.jpg
3734359086880005_1.jpg
3734359086880005_2.jpg
3734359086880005_3.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.2 tỷ

100 m²
2.2 Tỷ - 22 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.3 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.3 tỷ

60 m²
1.3 Tỷ - 21.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.0 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.0 tỷ

105 m²
1 Tỷ - 9.52 Tr/m²
3734249333557647_0.jpg
3734249333557647_1.jpg
3734249333557647_2.jpg
3734249333557647_3.jpg
3734249333557647_4.jpg
3734249333557647_5.jpg
3734249333557647_6.jpg
3734249333557647_7.jpg
3734249333557647_8.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.7 tỷ

75 m²
3.7 Tỷ - 49.33 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 13.8 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 13.8 tỷ

230 m²
13.8 Tỷ - 60 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 600.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 600.0 triệu

130 m²
600 Tr - 4.62 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 750.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 750.0 triệu

60 m²
750 Tr - 12.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 34.99 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 34.99 tỷ

850 m²
34.99 Tỷ - 41.16 Tr/m²