Mua bán Nhà riêng Đồng Nai mới nhất 02/2024

Hiện có 223 bất động sản.

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.9 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.9 tỷ

160 m²
1.9 Tỷ - 11.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng huyện long thành tỉnh đồng nai giá 5.1 tỷ
Long Thành, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng huyện long thành tỉnh đồng nai giá 5.1 tỷ

66.8 m²
5.1 Tỷ - 76.35 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.6 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.6 tỷ

62 m²
3.6 Tỷ - 58.06 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.5 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.5 tỷ

85 m²
3.5 Tỷ - 41.18 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.0 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.0 tỷ

80 m²
3 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng tỉnh đồng nai giá 1.95 tỷ
Đồng Nai

Cần bán nhà riêng tỉnh đồng nai giá 1.95 tỷ

150 m²
1.95 Tỷ - 13 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 299.0 triệu
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 299.0 triệu

120 m²
299 Tr - 2.49 Tr/m²
3734520470197200_0.jpg
3734520470197200_1.jpg
3734520470197200_2.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.499 tỷ

66 m²
2.5 Tỷ - 37.86 Tr/m²
3734522680196979_0.jpg
3734522680196979_1.jpg
3734522680196979_2.jpg
3734522680196979_3.jpg
3734522680196979_4.jpg
3734522680196979_5.jpg
3734522680196979_6.jpg
3734522680196979_7.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.79 tỷ

120 m²
2.79 Tỷ - 23.25 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.85 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.85 tỷ

84 m²
2.85 Tỷ - 33.93 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.8 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.8 tỷ

60 m²
2.8 Tỷ - 46.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.75 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.75 tỷ

100 m²
1.75 Tỷ - 17.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.05 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 3.05 tỷ

130 m²
3.05 Tỷ - 23.46 Tr/m²
770191077956396/_0.jpg
770191077956396/_1.jpg
770191077956396/_2.jpg
770191077956396/_3.jpg
770191077956396/_4.jpg
770191077956396/_5.jpg
770191077956396/_6.jpg
Long Thành, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng huyện long thành tỉnh đồng nai giá 2.95 tỷ

60 m²
2.95 Tỷ - 49.17 Tr/m²
Cần bán nhà riêng tỉnh đồng nai giá 5.6 tỷ
Đồng Nai

Cần bán nhà riêng tỉnh đồng nai giá 5.6 tỷ

150 m²
5.6 Tỷ - 37.33 Tr/m²
2664886380360955_0.jpg
2664886380360955_1.jpg
2664886380360955_2.jpg
2664886380360955_3.jpg
2664886380360955_4.jpg
2664886380360955_5.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.6 tỷ

90 m²
1.6 Tỷ - 17.78 Tr/m²
3734359086880005_0.jpg
3734359086880005_1.jpg
3734359086880005_2.jpg
3734359086880005_3.jpg
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 2.2 tỷ

100 m²
2.2 Tỷ - 22 Tr/m²
770040891304748/_0.jpg
770040891304748/_1.jpg
770040891304748/_2.jpg
770040891304748/_3.jpg
770040891304748/_4.jpg
770040891304748/_5.jpg
770040891304748/_6.jpg
770040891304748/_7.jpg
770040891304748/_8.jpg
770040891304748/_9.jpg
Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai giá 3.0 tỷ

58 m²
3 Tỷ - 51.72 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.3 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.3 tỷ

60 m²
1.3 Tỷ - 21.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.0 tỷ
Biên Hòa, Đồng Nai

Cần bán nhà riêng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai giá 1.0 tỷ

105 m²
1 Tỷ - 9.52 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc