Mua bán Nhà riêng Thành phố Vũng Tàu mới nhất 04/2024

Hiện có 261 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ

49.5 m²
3.2 Tỷ - 64.65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ

75 m²
7.91 Tỷ - 105.47 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-7
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ

100 m²
10.8 Tỷ - 108 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-3
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ

82 m²
2.85 Tỷ - 34.76 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ

82 m²
8.7 Tỷ - 106.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ

50 m²
4.9 Tỷ - 98 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-9
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ

43 m²
5.5 Tỷ - 127.91 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.8 tỷ-3
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.8 tỷ

35 m²
2.8 Tỷ - 80 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-4
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ

56 m²
4.3 Tỷ - 76.79 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.968 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.968 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.968 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.968 tỷ-3
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.968 tỷ

95.3 m²
4.97 Tỷ - 52.13 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.6 tỷ

55 m²
5.6 Tỷ - 101.82 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.65 triệu-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.65 triệu-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.65 triệu

46.7 m²
2.65 Tr - 56.75 Ng/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ

50 m²
4.05 Tỷ - 81 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.999 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.999 tỷ-1
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.999 tỷ

43 m²
3 Tỷ - 69.74 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ-4
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.29 tỷ

82 m²
2.29 Tỷ - 27.93 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ-4
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.5 tỷ

40 m²
4.5 Tỷ - 112.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 13.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 13.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 13.0 tỷ-2
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 13.0 tỷ

135.8 m²
13 Tỷ - 95.73 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.25 tỷ

70 m²
1.25 Tỷ - 17.86 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.7 tỷ

75 m²
5.7 Tỷ - 76 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 9.0 tỷ

103 m²
9 Tỷ - 87.38 Tr/m²