Mua bán Nhà riêng Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất 04/2024

Hiện có 678 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 900.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 900.0 triệu-1
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 900.0 triệu

73 m²
900 Tr - 12.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.2 tỷ

49.5 m²
3.2 Tỷ - 64.65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 7.91 tỷ

75 m²
7.91 Tỷ - 105.47 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.5 tỷ-3
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.5 tỷ

89.8 m²
2.5 Tỷ - 27.84 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ-7
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 10.8 tỷ

100 m²
10.8 Tỷ - 108 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-4
Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện châu đức tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ

58 m²
1.55 Tỷ - 26.72 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ-3
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.85 tỷ

82 m²
2.85 Tỷ - 34.76 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ-3
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.05 tỷ

40 m²
4.05 Tỷ - 101.25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ-3
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.3 tỷ

40 m²
4.3 Tỷ - 107.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-8
Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ-9
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 0.6 tỷ

6000 m²
600 Tr - 100 Ng/m²
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.0 tỷ-1
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.0 tỷ

150 m²
2 Tỷ - 13.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-4
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ

1077 m²
3.6 Tỷ - 3.34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ-4
Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện đất đỏ tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 3.6 tỷ

1077 m²
3.6 Tỷ - 3.34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ-5
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 8.7 tỷ

82 m²
8.7 Tỷ - 106.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ-6
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 4.9 tỷ

50 m²
4.9 Tỷ - 98 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ-2
Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.55 tỷ

80 m²
1.55 Tỷ - 19.38 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ-8
Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.65 tỷ

23 m²
1.65 Tỷ - 71.74 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ-2
Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố bà rịa tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 2.4 tỷ

77 m²
2.4 Tỷ - 31.17 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.45 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.45 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.45 tỷ-2
Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng huyện long điền tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 1.45 tỷ

100 m²
1.45 Tỷ - 14.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ-9
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mua bán nhà riêng thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa - vũng tàu giá 5.5 tỷ

43 m²
5.5 Tỷ - 127.91 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc