Mua bán Nhà riêng Thành phố Cẩm Phả mới nhất 04/2024

Hiện có 37 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

80 m²
2 Tỷ - 25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-5
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

100 m²
3.9 Tỷ - 39 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-6
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-7
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ

67.5 m²
5 Tỷ - 74.07 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-6
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-7
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-8
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ

80 m²
1.38 Tỷ - 17.25 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

115 m²
3.9 Tỷ - 33.91 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 800.0 triệu-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 800.0 triệu-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 800.0 triệu-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 800.0 triệu-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 800.0 triệu

47 m²
800 Tr - 17.02 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-6
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-7
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-8
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-9
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

54 m²
2 Tỷ - 37.04 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu-5
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 30.0 triệu

120 m²
30 Tr - 250 Ng/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 10.0 triệu-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 10.0 triệu-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 10.0 triệu-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 10.0 triệu-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 10.0 triệu

500 m²
10 Tr - 20 Ng/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu-6
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 585.0 triệu

120 m²
585 Tr - 4.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-6
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-7
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu-8
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 780.0 triệu

54.4 m²
780 Tr - 14.34 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ-5
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.3 tỷ

77 m²
1.3 Tỷ - 16.88 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-5
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ-6
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ

78.3 m²
1.1 Tỷ - 14.05 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-4
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

62 m²
1 Tỷ - 16.13 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.15 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.15 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.15 tỷ-2
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.15 tỷ

77 m²
1.15 Tỷ - 14.94 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ-2
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.2 tỷ

70 m²
1.2 Tỷ - 17.14 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.75 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.75 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.75 tỷ-2
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.75 tỷ

60 m²
1.75 Tỷ - 29.17 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-4
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-5
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ

100 m²
4 Tỷ - 40 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.05 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.05 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.05 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.05 tỷ-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 1.05 tỷ

62.5 m²
1.05 Tỷ - 16.8 Tr/m²
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ-0
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ-1
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ-2
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ-3
Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ-4
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Cần bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.1 tỷ

100.2 m²
3.1 Tỷ - 30.94 Tr/m²