Mua bán Nhà riêng Quảng Ninh mới nhất 04/2024

Hiện có 188 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

80 m²
2 Tỷ - 25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ

67.5 m²
4.35 Tỷ - 64.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ

127 m²
1.1 Tỷ - 8.66 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ

90 m²
14 Tỷ - 155.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện đầm hà tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện đầm hà tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện đầm hà tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện đầm hà tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-3
Đầm Hà, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng huyện đầm hà tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ

225 m²
3 Tỷ - 13.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

55.5 m²
2 Tỷ - 36.04 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giá 9.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giá 9.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giá 9.0 tỷ-2
Vân Đồn, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giá 9.0 tỷ

120 m²
9 Tỷ - 75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

86 m²
1 Tỷ - 11.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ
Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ

400 m²
1.1 Tỷ - 2.75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-5
Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

100 m²
3.9 Tỷ - 39 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ

70.6 m²
8.3 Tỷ - 117.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ

75 m²
3 Tỷ - 40 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ

67.5 m²
8 Tỷ - 118.52 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ

5.5 m²
5 Tỷ - 909.09 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu

128 m²
8.5 Tr - 66.41 Ng/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ

45 m²
3.8 Tỷ - 84.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ

58.5 m²
5.7 Tỷ - 97.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-9
Móng Cái, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

64 m²
2 Tỷ - 31.25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

60 m²
3.9 Tỷ - 65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

60 m²
3.9 Tỷ - 65 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc