Mua bán Nhà riêng Thành phố Hạ Long mới nhất 04/2024

Hiện có 90 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.35 tỷ

67.5 m²
4.35 Tỷ - 64.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.1 tỷ

127 m²
1.1 Tỷ - 8.66 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 14.0 tỷ

90 m²
14 Tỷ - 155.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.0 tỷ

55.5 m²
2 Tỷ - 36.04 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.0 tỷ

86 m²
1 Tỷ - 11.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.3 tỷ

70.6 m²
8.3 Tỷ - 117.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.0 tỷ

75 m²
3 Tỷ - 40 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.0 tỷ

67.5 m²
8 Tỷ - 118.52 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.0 tỷ

5.5 m²
5 Tỷ - 909.09 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 8.5 triệu

128 m²
8.5 Tr - 66.41 Ng/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.8 tỷ

45 m²
3.8 Tỷ - 84.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.7 tỷ

58.5 m²
5.7 Tỷ - 97.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

60 m²
3.9 Tỷ - 65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 3.9 tỷ

60 m²
3.9 Tỷ - 65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ-3
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 1.38 tỷ

62 m²
1.38 Tỷ - 22.26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ-4
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 2.5 tỷ

90 m²
2.5 Tỷ - 27.78 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ

175 m²
5.8 Tỷ - 33.14 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.9 tỷ-2
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.9 tỷ

60 m²
5.9 Tỷ - 98.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 5.8 tỷ

175 m²
5.8 Tỷ - 33.14 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ-1
Hạ Long, Quảng Ninh

Mua bán nhà riêng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giá 4.0 tỷ

75 m²
4 Tỷ - 53.33 Tr/m²