Mua bán Căn hộ chung cư Quận Cầu Giấy mới nhất 02/2024

Hiện có 55 bất động sản.

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

68 m²
4 Tỷ - 58.82 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.3 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.3 tỷ

68 m²
4.3 Tỷ - 63.24 Tr/m²
1068847147537881_0.jpg
1068847147537881_1.jpg
1068847147537881_2.jpg
1068847147537881_3.jpg
1068847147537881_4.jpg
1068847147537881_5.jpg
1068847147537881_6.jpg
1068847147537881_7.jpg
1068847147537881_8.jpg
1068847147537881_9.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

120 m²
3 Tỷ - 25 Tr/m²
3538320509757402_0.jpg
3538320509757402_1.jpg
3538320509757402_2.jpg
3538320509757402_3.jpg
3538320509757402_4.jpg
3538320509757402_5.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.75 tỷ

85 m²
3.75 Tỷ - 44.12 Tr/m²
3209057165902903_0.jpg
3209057165902903_1.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

105 m²
10 Tỷ - 95.24 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.2 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.2 tỷ

89 m²
4.2 Tỷ - 47.19 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.4 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 4.4 tỷ

87 m²
4.4 Tỷ - 50.57 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

121 m²
6 Tỷ - 49.59 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 8.25 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 8.25 tỷ

52 m²
8.25 Tỷ - 158.65 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 1.68 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 1.68 tỷ

45 m²
1.68 Tỷ - 37.33 Tr/m²
Cần bán chung cư mini quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán chung cư mini quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

100 m²
3 Tỷ - 30 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 2.75 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 2.75 tỷ

60 m²
2.75 Tỷ - 45.83 Tr/m²
3533753243547462_0.jpg
3533753243547462_1.jpg
3533753243547462_2.jpg
3533753243547462_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.5 tỷ

100 m²
6.5 Tỷ - 65 Tr/m²
365067493017531/_0.jpg
365067493017531/_1.jpg
365067493017531/_2.jpg
365067493017531/_3.jpg
365067493017531/_4.jpg
365067493017531/_5.jpg
365067493017531/_6.jpg
365067493017531/_7.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 8.9 tỷ

152 m²
8.9 Tỷ - 58.55 Tr/m²
3526330550956398_0.jpg
3526330550956398_1.jpg
3526330550956398_2.jpg
3526330550956398_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.55 tỷ

70 m²
3.55 Tỷ - 50.71 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.4 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.4 tỷ

70 m²
3.4 Tỷ - 48.57 Tr/m²
1114917963016213_0.jpg
1114917963016213_1.jpg
1114917963016213_2.jpg
1114917963016213_3.jpg
1114917963016213_4.jpg
1114917963016213_5.jpg
1114917963016213_6.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.55 tỷ

85 m²
3.55 Tỷ - 41.76 Tr/m²
3527120447544075_0.jpg
3527120447544075_1.jpg
3527120447544075_2.jpg
3527120447544075_3.jpg
3527120447544075_4.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 8.5 tỷ

61 m²
8.5 Tỷ - 139.34 Tr/m²
7585416418145834_0.jpg
7585416418145834_1.jpg
7585416418145834_2.jpg
7585416418145834_3.jpg
7585416418145834_4.jpg
7585416418145834_5.jpg
7585416418145834_6.jpg
7585416418145834_7.jpg
7585416418145834_8.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.55 tỷ

85 m²
3.55 Tỷ - 41.76 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.55 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.55 tỷ

85 m²
3.55 Tỷ - 41.76 Tr/m²