Mua bán Căn hộ chung cư Quận Thanh Xuân mới nhất 04/2024

Hiện có 43 bất động sản.

Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-0
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-1
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-2
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-3
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-4
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-5
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-6
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-7
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-8
Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ-9
Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 17.0 tỷ

110 m²
17 Tỷ - 154.55 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.0 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

70 m²
2 Tỷ - 28.57 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.0 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

70 m²
2 Tỷ - 28.57 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 7.85 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 7.85 tỷ

107 m²
7.85 Tỷ - 73.36 Tr/m²
Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Mua bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

32 m²
5 Tỷ - 156.25 Tr/m²
Cần bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 4.8 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán chung cư mini quận thanh xuân thành phố hà nội giá 4.8 tỷ

43 m²
4.8 Tỷ - 111.63 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.65 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.65 tỷ

84 m²
3.65 Tỷ - 43.45 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.65 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.65 tỷ

84 m²
3.65 Tỷ - 43.45 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-0
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-1
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-2
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-3
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-4
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-5
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-6
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-7
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-8
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ-9
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 10.9 tỷ

50 m²
10.9 Tỷ - 218 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-0
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-1
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-2
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-3
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-4
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-5
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ-6
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.3 tỷ

28 m²
2.3 Tỷ - 82.14 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 4.8 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 4.8 tỷ

102 m²
4.8 Tỷ - 47.06 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ-0
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ-1
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ-2
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ-3
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ-4
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.6 tỷ

70 m²
2.6 Tỷ - 37.14 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.55 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 2.55 tỷ

79 m²
2.55 Tỷ - 32.28 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-0
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-1
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-2
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-3
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-4
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-5
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ-6
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 1.97 tỷ

70 m²
1.97 Tỷ - 28.14 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 8.6 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 8.6 tỷ

110 m²
8.6 Tỷ - 78.18 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

102 m²
5 Tỷ - 49.02 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.05 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.05 tỷ

78 m²
3.05 Tỷ - 39.1 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.68 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.68 tỷ

67 m²
3.68 Tỷ - 54.93 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.15 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 3.15 tỷ

66.8 m²
3.15 Tỷ - 47.16 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 8.0 tỷ
Thanh Xuân, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận thanh xuân thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

145 m²
8 Tỷ - 55.17 Tr/m²