Mua bán Căn hộ chung cư Quận Hoàng Mai mới nhất 02/2024

Hiện có 30 bất động sản.

Cần bán chung cư mini quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán chung cư mini quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

45 m²
4 Tỷ - 88.89 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.45 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.45 tỷ

90 m²
4.45 Tỷ - 49.44 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

77 m²
2 Tỷ - 25.97 Tr/m²
7648583135162495_0.jpg
7648583135162495_1.jpg
7648583135162495_2.jpg
7648583135162495_3.jpg
7648583135162495_4.jpg
7648583135162495_5.jpg
7648583135162495_6.jpg
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.7 tỷ

61 m²
2.7 Tỷ - 44.26 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.5 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.5 tỷ

75 m²
3.5 Tỷ - 46.67 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.1 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 5.1 tỷ

99 m²
5.1 Tỷ - 51.52 Tr/m²
3206912549450698_0.jpg
3206912549450698_1.jpg
3206912549450698_2.jpg
3206912549450698_3.jpg
3206912549450698_4.jpg
3206912549450698_5.jpg
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 1.45 tỷ

44 m²
1.45 Tỷ - 32.95 Tr/m²
1833454333831941_0.jpg
1833454333831941_1.jpg
1833454333831941_2.jpg
1833454333831941_3.jpg
1833454333831941_4.jpg
1833454333831941_5.jpg
1833454333831941_6.jpg
1833454333831941_7.jpg
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

112 m²
3 Tỷ - 26.79 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.15 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.15 tỷ

54 m²
2.15 Tỷ - 39.81 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

95 m²
4 Tỷ - 42.11 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.65 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.65 tỷ

112 m²
3.65 Tỷ - 32.59 Tr/m²
7588056071215202_0.jpg
7588056071215202_1.jpg
7588056071215202_2.jpg
7588056071215202_3.jpg
7588056071215202_4.jpg
7588056071215202_5.jpg
7588056071215202_6.jpg
7588056071215202_7.jpg
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.4 tỷ

54 m²
2.4 Tỷ - 44.44 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.45 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.45 tỷ

65 m²
2.45 Tỷ - 37.69 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.45 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.45 tỷ

65 m²
2.45 Tỷ - 37.69 Tr/m²
3835789816705651_0.jpg
3835789816705651_1.jpg
3835789816705651_2.jpg
3835789816705651_3.jpg
3835789816705651_4.jpg
3835789816705651_5.jpg
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 1.56 tỷ

45 m²
1.56 Tỷ - 34.67 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.38 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 2.38 tỷ

54 m²
2.38 Tỷ - 44.07 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 1.9 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 1.9 tỷ

52 m²
1.9 Tỷ - 36.54 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.65 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.65 tỷ

112 m²
3.65 Tỷ - 32.59 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.35 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.35 tỷ

90 m²
3.35 Tỷ - 37.22 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.7 tỷ
Hoàng Mai, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận hoàng mai thành phố hà nội giá 3.7 tỷ

80 m²
3.7 Tỷ - 46.25 Tr/m²