Mua bán Căn hộ chung cư Quận Nam Từ Liêm mới nhất 02/2024

Hiện có 18 bất động sản.

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 16.0 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 16.0 tỷ

80.5 m²
16 Tỷ - 198.76 Tr/m²
7646016225419186_0.jpg
7646016225419186_1.jpg
7646016225419186_2.jpg
7646016225419186_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.15 tỷ

104 m²
5.15 Tỷ - 49.52 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.06 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.06 tỷ

92 m²
4.06 Tỷ - 44.13 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

77.5 m²
4 Tỷ - 51.61 Tr/m²
2465260060333788_0.jpg
2465260060333788_1.jpg
2465260060333788_2.jpg
2465260060333788_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.85 tỷ

111 m²
4.85 Tỷ - 43.69 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

120 m²
5 Tỷ - 41.67 Tr/m²
5961725387285762_0.jpg
5961725387285762_1.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

56 m²
2 Tỷ - 35.71 Tr/m²
5884038568387778_0.jpg
5884038568387778_1.jpg
5884038568387778_2.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 8.0 tỷ

114 m²
8 Tỷ - 70.18 Tr/m²
1800989207078454_0.jpg
1800989207078454_1.jpg
1800989207078454_2.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 5.8 tỷ

113 m²
5.8 Tỷ - 51.33 Tr/m²
1800966733747368_0.jpg
1800966733747368_1.jpg
1800966733747368_2.jpg
1800966733747368_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.25 tỷ

82.6 m²
4.25 Tỷ - 51.45 Tr/m²
5864090110382624_0.jpg
5864090110382624_1.jpg
5864090110382624_2.jpg
5864090110382624_3.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

101 m²
6 Tỷ - 59.41 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.5 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 2.5 tỷ

63 m²
2.5 Tỷ - 39.68 Tr/m²
1793028351207873_0.jpg
1793028351207873_1.jpg
1793028351207873_2.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.95 tỷ

132 m²
4.95 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.5 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.5 tỷ

77 m²
3.5 Tỷ - 45.45 Tr/m²
Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.4 tỷ
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 4.4 tỷ

76 m²
4.4 Tỷ - 57.89 Tr/m²
5816666748458294_0.jpg
5816666748458294_1.jpg
5816666748458294_2.jpg
5816666748458294_3.jpg
5816666748458294_4.jpg
5816666748458294_5.jpg
5816666748458294_6.jpg
5816666748458294_7.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 45.0 tỷ

159 m²
45 Tỷ - 283.02 Tr/m²
1784725695371472_0.jpg
1784725695371472_1.jpg
1784725695371472_2.jpg
1784725695371472_3.jpg
1784725695371472_4.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

70 m²
3 Tỷ - 42.86 Tr/m²
1784600425383999_0.jpg
1784600425383999_1.jpg
1784600425383999_2.jpg
1784600425383999_3.jpg
1784600425383999_4.jpg
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần bán căn hộ chung cư quận nam từ liêm thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

80 m²
3 Tỷ - 37.5 Tr/m²