Mua bán Nhà riêng Quận Cẩm Lệ mới nhất 04/2024

Hiện có 244 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.45 tỷ
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.45 tỷ

64 m²
2.45 Tỷ - 38.28 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-6
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ

52 m²
4 Tỷ - 76.92 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ

79 m²
3 Tỷ - 37.97 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 6.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 6.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 6.0 tỷ-3
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 6.0 tỷ

107.5 m²
6 Tỷ - 55.81 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ

100 m²
2.6 Tỷ - 26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ-8
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.8 tỷ

100 m²
5.8 Tỷ - 58 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ-9
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.85 tỷ

55 m²
2.85 Tỷ - 51.82 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ-8
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.59 tỷ

100 m²
5.59 Tỷ - 55.9 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-1
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ

65 m²
4.5 Tỷ - 69.23 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ-4
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 4.195 tỷ

210 m²
4.2 Tỷ - 19.98 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ-5
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 5.2 tỷ

72 m²
5.2 Tỷ - 72.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ-3
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ

110 m²
12 Tỷ - 109.09 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-9
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ

47 m²
2.8 Tỷ - 59.57 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-8
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ

41 m²
2.25 Tỷ - 54.88 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ

80 m²
2.29 Tỷ - 28.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ

43.3 m²
2 Tỷ - 46.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.9 tỷ-3
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 1.9 tỷ

81 m²
1.9 Tỷ - 23.46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.6 tỷ-1
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.6 tỷ

100 m²
3.6 Tỷ - 36 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-4
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ

70 m²
3.75 Tỷ - 53.57 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ-4
Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giá 3.15 tỷ

37 m²
3.15 Tỷ - 85.14 Tr/m²