Mua bán Nhà riêng Quận Hải Châu mới nhất 04/2024

Hiện có 255 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ-2
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.8 tỷ

71 m²
2.8 Tỷ - 39.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-8
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ

41 m²
2.55 Tỷ - 62.2 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ-7
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 7.95 tỷ

140 m²
7.95 Tỷ - 56.79 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ

54 m²
3 Tỷ - 55.56 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-7
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ

52 m²
2 Tỷ - 38.46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-4
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ

53 m²
2.1 Tỷ - 39.62 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-8
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ

90 m²
2.35 Tỷ - 26.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ-8
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.35 tỷ

90 m²
2.35 Tỷ - 26.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ-5
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.65 tỷ

70 m²
5.65 Tỷ - 80.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.95 tỷ
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.95 tỷ

105 m²
2.95 Tỷ - 28.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ

150 m²
4 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ-7
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.4 tỷ

87 m²
2.4 Tỷ - 27.59 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 5.0 tỷ

62 m²
5 Tỷ - 80.65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.25 tỷ
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.25 tỷ

53.2 m²
4.25 Tỷ - 79.89 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-9
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ

45 m²
2.75 Tỷ - 61.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-1
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ

64 m²
4.3 Tỷ - 67.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.47 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.47 tỷ-1
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.47 tỷ

70 m²
2.47 Tỷ - 35.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-2
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ

54 m²
3.75 Tỷ - 69.44 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-4
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ

41 m²
1.98 Tỷ - 48.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ-5
Hải Châu, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận hải châu thành phố đà nẵng giá 2.15 tỷ

64 m²
2.15 Tỷ - 33.59 Tr/m²