Mua bán Nhà riêng Quận Sơn Trà mới nhất 04/2024

Hiện có 158 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ-4
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 10.0 tỷ

68 m²
10 Tỷ - 147.06 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 4.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 4.9 tỷ-1
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 4.9 tỷ

52 m²
4.9 Tỷ - 94.23 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-5
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ

50 m²
3.35 Tỷ - 67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.79 tỷ
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.79 tỷ

100 m²
2.79 Tỷ - 27.9 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.5 tỷ-2
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.5 tỷ

95 m²
5.5 Tỷ - 57.89 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ-5
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 5.4 tỷ

71 m²
5.4 Tỷ - 76.06 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ-3
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.15 tỷ

52 m²
1.15 Tỷ - 22.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 12.0 tỷ

85 m²
12 Tỷ - 141.18 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ-1
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.1 tỷ

60.5 m²
2.1 Tỷ - 34.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 8.0 tỷ

102 m²
8 Tỷ - 78.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-3
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ

52 m²
1.35 Tỷ - 25.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ-3
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 1.35 tỷ

52 m²
1.35 Tỷ - 25.96 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ-3
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.2 tỷ

120 m²
3.2 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ-6
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.75 tỷ

45 m²
2.75 Tỷ - 61.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-1
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ

168 m²
2 Tỷ - 11.9 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 4.2 tỷ
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 4.2 tỷ

114.2 m²
4.2 Tỷ - 36.78 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ

72 m²
3.95 Tỷ - 54.86 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ-4
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.75 tỷ

60 m²
3.75 Tỷ - 62.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ-7
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 3.8 tỷ

82 m²
3.8 Tỷ - 46.34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ-7
Sơn Trà, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận sơn trà thành phố đà nẵng giá 15.0 tỷ

124 m²
15 Tỷ - 120.97 Tr/m²