Mua bán Nhà riêng Quận Thanh Khê mới nhất 04/2024

Hiện có 275 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ-5
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.3 tỷ

90 m²
4.3 Tỷ - 47.78 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.35 tỷ

50 m²
3.35 Tỷ - 67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.25 tỷ

41 m²
2.25 Tỷ - 54.88 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ-5
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.0 tỷ

75 m²
4 Tỷ - 53.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ-6
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.55 tỷ

41 m²
2.55 Tỷ - 62.2 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.0 tỷ

52 m²
3 Tỷ - 57.69 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ-9
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.78 tỷ

43 m²
1.78 Tỷ - 41.4 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 14.3 triệu/m2-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 14.3 triệu/m2-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 14.3 triệu/m2-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 14.3 triệu/m2-3
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 14.3 triệu/m2

38 m²
543.4 Tr - 14.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-6
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu-7
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 970.0 triệu

37.4 m²
970 Tr - 25.94 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.3 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.3 tỷ

50 m²
2.3 Tỷ - 46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ-8
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 4.5 tỷ

54 m²
4.5 Tỷ - 83.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ-6
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.98 tỷ

41 m²
1.98 Tỷ - 48.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-8
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ-9
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.0 tỷ

50 m²
2 Tỷ - 40 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-7
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ-8
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.98 tỷ

50 m²
2.98 Tỷ - 59.6 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 3.95 tỷ

56 m²
3.95 Tỷ - 70.54 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.53 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.53 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.53 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.53 tỷ-3
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 1.53 tỷ

45 m²
1.53 Tỷ - 34 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 500.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 500.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 500.0 triệu-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 500.0 triệu

71 m²
500 Tr - 7.04 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ-5
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.29 tỷ

80 m²
2.29 Tỷ - 28.63 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ-2
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.6 tỷ

70 m²
2.6 Tỷ - 37.14 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ-6
Thanh Khê, Đà Nẵng

Mua bán nhà riêng quận thanh khê thành phố đà nẵng giá 2.39 tỷ

54 m²
2.39 Tỷ - 44.26 Tr/m²