Mua bán Nhà riêng Thành phố Thủ Dầu Một mới nhất 04/2024

Hiện có 158 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ

124 m²
1.5 Tỷ - 12.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ

128.5 m²
3.87 Tỷ - 30.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ

128.5 m²
3.87 Tỷ - 30.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ

51 m²
2.1 Tỷ - 41.18 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.1 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.1 tỷ

87.9 m²
3.1 Tỷ - 35.27 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 999.0 triệu
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 999.0 triệu

40 m²
999 Tr - 24.98 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ-9
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ

95.5 m²
3.3 Tỷ - 34.55 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ

126 m²
1.8 Tỷ - 14.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ

58.6 m²
1.6 Tỷ - 27.3 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ

100.5 m²
4.5 Tỷ - 44.78 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.55 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.55 tỷ

64.7 m²
2.55 Tỷ - 39.41 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ

72 m²
1.55 Tỷ - 21.53 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.7 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 4.7 tỷ

140 m²
4.7 Tỷ - 33.57 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.8 tỷ

74.8 m²
2.8 Tỷ - 37.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ-7
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ

75.5 m²
3 Tỷ - 39.74 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 100.0 triệu/m2
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 100.0 triệu/m2

1159 m²
115.9 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.399 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.399 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.399 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.399 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.399 tỷ

63 m²
2.4 Tỷ - 38.08 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-6
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ

102 m²
2.2 Tỷ - 21.57 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ

102 m²
3.35 Tỷ - 32.84 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ-3
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.35 tỷ

102 m²
3.35 Tỷ - 32.84 Tr/m²