Mua bán Nhà riêng Thị xã Tân Uyên mới nhất 04/2024

Hiện có 137 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 55.0 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 55.0 tỷ

3816 m²
55 Tỷ - 14.41 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ-3
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.2 tỷ

128 m²
2.2 Tỷ - 17.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-5
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ

51 m²
1.78 Tỷ - 34.9 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.5 tỷ-2
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.5 tỷ

60 m²
2.5 Tỷ - 41.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-1
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ

205 m²
1.8 Tỷ - 8.78 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ-9
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 4.6 tỷ

105 m²
4.6 Tỷ - 43.81 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ-5
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.55 tỷ

85.8 m²
1.55 Tỷ - 18.07 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-1
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ

120 m²
1.8 Tỷ - 15 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ-7
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ

75 m²
1.95 Tỷ - 26 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.02 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.02 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.02 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.02 tỷ-3
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.02 tỷ

80 m²
1.02 Tỷ - 12.75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 730.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 730.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 730.0 triệu-2
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 730.0 triệu

119 m²
730 Tr - 6.13 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ-6
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.45 tỷ

68 m²
2.45 Tỷ - 36.03 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 920.0 triệu
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 920.0 triệu

40 m²
920 Tr - 23 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ-4
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.09 tỷ

48 m²
1.09 Tỷ - 22.71 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-4
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ

60 m²
1.7 Tỷ - 28.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 11.25 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 11.25 tỷ

596 m²
11.25 Tỷ - 18.88 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.1 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 1.1 tỷ

96 m²
1.1 Tỷ - 11.46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ-6
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 5.5 tỷ

80.9 m²
5.5 Tỷ - 67.99 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.4 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.4 tỷ

112 m²
2.4 Tỷ - 21.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.85 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 2.85 tỷ

46.7 m²
2.85 Tỷ - 61.03 Tr/m²