Mua bán Nhà riêng Thị xã Thuận An mới nhất 04/2024

Hiện có 190 bất động sản.

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-5
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ

96.4 m²
4.5 Tỷ - 46.68 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-3
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ

60 m²
1.6 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-2
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu

9 m²
435 Tr - 48.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ-9
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.2 tỷ

67.5 m²
3.2 Tỷ - 47.41 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ

60 m²
3.3 Tỷ - 55 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.85 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.85 tỷ

61 m²
3.85 Tỷ - 63.11 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.0 tỷ

89 m²
2 Tỷ - 22.47 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ-2
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.8 tỷ

73 m²
1.8 Tỷ - 24.66 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 8.3 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 8.3 tỷ

215 m²
8.3 Tỷ - 38.6 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.85 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.85 tỷ

81 m²
2.85 Tỷ - 35.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.58 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.58 tỷ

60 m²
2.58 Tỷ - 43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.95 tỷ

62 m²
1.95 Tỷ - 31.45 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.85 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.85 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.85 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.85 tỷ-3
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.85 tỷ

50 m²
1.85 Tỷ - 37 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ-7
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.9 tỷ

81 m²
2.9 Tỷ - 35.8 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-4
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ

104 m²
6.5 Tỷ - 62.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-1
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ

85 m²
2.3 Tỷ - 27.06 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ-9
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 3.7 tỷ

171 m²
3.7 Tỷ - 21.64 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ-4
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ

138.8 m²
1.7 Tỷ - 12.25 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.35 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.35 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.35 tỷ-2
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.35 tỷ

81 m²
2.35 Tỷ - 29.01 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ-2
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 2.1 tỷ

100 m²
2.1 Tỷ - 21 Tr/m²