Mua bán Nhà riêng Bình Dương mới nhất 04/2024

Hiện có 1,107 bất động sản.

Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ
Dầu Tiếng, Bình Dương

Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 3.3 tỷ

84 m²
3.3 Tỷ - 39.29 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.0 tỷ

100 m²
3 Tỷ - 30 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 3.9 tỷ
Bình Dương

Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 3.9 tỷ

81 m²
3.9 Tỷ - 48.15 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-5
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ

96.4 m²
4.5 Tỷ - 46.68 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ-3
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 1.6 tỷ

60 m²
1.6 Tỷ - 26.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ-7
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 2.3 tỷ

75 m²
2.3 Tỷ - 30.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-0
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-1
Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu-2
Thuận An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã thuận an tỉnh bình dương giá 435.0 triệu

9 m²
435 Tr - 48.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-5
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-6
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-7
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-8
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ-9
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.4 tỷ

80 m²
1.4 Tỷ - 17.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ-4
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.399 tỷ

60 m²
3.4 Tỷ - 56.65 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ-5
Bình Dương

Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 6.5 tỷ

126.3 m²
6.5 Tỷ - 51.46 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-3
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-4
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ-5
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 1.5 tỷ

124 m²
1.5 Tỷ - 12.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-0
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-1
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-2
Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ-3
Bình Dương

Mua bán nhà riêng tỉnh bình dương giá 1.78 tỷ

51 m²
1.78 Tỷ - 34.9 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ-3
Dầu Tiếng, Bình Dương

Mua bán nhà riêng huyện dầu tiếng tỉnh bình dương giá 4.5 tỷ

120 m²
4.5 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 4.35 tỷ
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 4.35 tỷ

116 m²
4.35 Tỷ - 37.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ

128.5 m²
3.87 Tỷ - 30.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương giá 3.87 tỷ

128.5 m²
3.87 Tỷ - 30.12 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 55.0 tỷ
Tân Uyên, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã tân uyên tỉnh bình dương giá 55.0 tỷ

3816 m²
55 Tỷ - 14.41 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 5.4 tỷ
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 5.4 tỷ

117 m²
5.4 Tỷ - 46.15 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 3.45 tỷ

88 m²
3.45 Tỷ - 39.2 Tr/m²
Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ
Dĩ An, Bình Dương

Mua bán nhà riêng thị xã dĩ an tỉnh bình dương giá 1.7 tỷ

51 m²
1.7 Tỷ - 33.33 Tr/m²
Bán nhà riêng trên toàn quốc