Mua bán Nhà riêng Huyện Hoài Đức mới nhất 04/2024

Hiện có 149 bất động sản.

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 12.9 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 12.9 tỷ

100 m²
12.9 Tỷ - 129 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ-4
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

45 m²
6 Tỷ - 133.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ-2
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

40 m²
4 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

32 m²
3 Tỷ - 93.75 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ-5
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.15 tỷ

30 m²
3.15 Tỷ - 105 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ-4
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.0 tỷ

31 m²
2 Tỷ - 64.52 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.85 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.85 tỷ

30 m²
2.85 Tỷ - 95 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.6 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.6 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.6 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.6 tỷ-3
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.6 tỷ

50 m²
4.6 Tỷ - 92 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.4 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 6.4 tỷ

41 m²
6.4 Tỷ - 156.1 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ-5
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.95 tỷ

42 m²
3.95 Tỷ - 94.05 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.05 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.05 tỷ

30 m²
3.05 Tỷ - 101.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-4
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.8 tỷ

38 m²
3.8 Tỷ - 100 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.3 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 2.3 tỷ

30 m²
2.3 Tỷ - 76.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-4
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-5
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-6
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-7
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-8
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ-9
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 3.65 tỷ

38 m²
3.65 Tỷ - 96.05 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ-0
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ-1
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ-2
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ-3
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ-4
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 13.88 tỷ

54 m²
13.88 Tỷ - 257.04 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

32 m²
4 Tỷ - 125 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

32 m²
4 Tỷ - 125 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

32 m²
4 Tỷ - 125 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 15.9 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 15.9 tỷ

69 m²
15.9 Tỷ - 230.43 Tr/m²
Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 10.6 tỷ
Hoài Đức, Hà Nội

Mua bán nhà riêng huyện hoài đức thành phố hà nội giá 10.6 tỷ

60 m²
10.6 Tỷ - 176.67 Tr/m²