Mua bán Nhà riêng Quận Cầu Giấy mới nhất 02/2024

Hiện có 446 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.0 tỷ

45 m²
10 Tỷ - 222.22 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 14.6 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 14.6 tỷ

52 m²
14.6 Tỷ - 280.77 Tr/m²
3210165019125451_0.jpg
3210165019125451_1.jpg
3210165019125451_2.jpg
3210165019125451_3.jpg
3210165019125451_4.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 56.0 tỷ

130 m²
56 Tỷ - 430.77 Tr/m²
3210165019125451_0.jpg
3210165019125451_1.jpg
3210165019125451_2.jpg
3210165019125451_3.jpg
3210165019125451_4.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 56.0 tỷ

130 m²
56 Tỷ - 430.77 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 15.2 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 15.2 tỷ

53 m²
15.2 Tỷ - 286.79 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.5 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.5 tỷ

50 m²
6.5 Tỷ - 130 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 11.5 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 11.5 tỷ

53 m²
11.5 Tỷ - 216.98 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.9 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.9 tỷ

44 m²
6.9 Tỷ - 156.82 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.9 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.9 tỷ

62 m²
10.9 Tỷ - 175.81 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.6 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 3.6 tỷ

35 m²
3.6 Tỷ - 102.86 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.15 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.15 tỷ

33 m²
5.15 Tỷ - 156.06 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

35 m²
5 Tỷ - 142.86 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 9.0 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 9.0 tỷ

65 m²
9 Tỷ - 138.46 Tr/m²
371745822349698/_0.jpg
371745822349698/_1.jpg
371745822349698/_2.jpg
371745822349698/_3.jpg
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.5 tỷ

35 m²
5.5 Tỷ - 157.14 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 2.9 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 2.9 tỷ

19 m²
2.9 Tỷ - 152.63 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.8 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 6.8 tỷ

42 m²
6.8 Tỷ - 161.9 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.9 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 5.9 tỷ

40 m²
5.9 Tỷ - 147.5 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 12.5 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 12.5 tỷ

50 m²
12.5 Tỷ - 250 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 7.9 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 7.9 tỷ

70 m²
7.9 Tỷ - 112.86 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.3 tỷ
Cầu Giấy, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận cầu giấy thành phố hà nội giá 10.3 tỷ

60 m²
10.3 Tỷ - 171.67 Tr/m²