Mua bán Nhà riêng Quận Long Biên mới nhất 04/2024

Hiện có 674 bất động sản.

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-5
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-6
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ-7
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 7.0 tỷ

48 m²
7 Tỷ - 145.83 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-2
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-3
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-4
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ-5
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.95 tỷ

30 m²
2.95 Tỷ - 98.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 8.9 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 8.9 tỷ

36 m²
8.9 Tỷ - 247.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.0 tỷ

34 m²
3 Tỷ - 88.24 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.0 tỷ

46 m²
5 Tỷ - 108.7 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 13.4 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 13.4 tỷ

126 m²
13.4 Tỷ - 106.35 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 4.1 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 4.1 tỷ

30 m²
4.1 Tỷ - 136.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.5 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.5 tỷ

40 m²
6.5 Tỷ - 162.5 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 11.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 11.0 tỷ

60 m²
11 Tỷ - 183.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.5 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.5 tỷ

78 m²
2.5 Tỷ - 32.05 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.85 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 2.85 tỷ

30 m²
2.85 Tỷ - 95 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 15.2 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 15.2 tỷ

92 m²
15.2 Tỷ - 165.22 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.15 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.15 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.15 tỷ-2
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 5.15 tỷ

101 m²
5.15 Tỷ - 50.99 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.8 tỷ-2
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 3.8 tỷ

30 m²
3.8 Tỷ - 126.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 14.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 14.0 tỷ

75 m²
14 Tỷ - 186.67 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 15.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 15.0 tỷ

81 m²
15 Tỷ - 185.19 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.0 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

40 m²
6 Tỷ - 150 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.8 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 6.8 tỷ

60 m²
6.8 Tỷ - 113.33 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 4.2 tỷ
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 4.2 tỷ

35 m²
4.2 Tỷ - 120 Tr/m²
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 46.0 triệu/m2-0
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 46.0 triệu/m2-1
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 46.0 triệu/m2-2
Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 46.0 triệu/m2-3
Long Biên, Hà Nội

Mua bán nhà riêng quận long biên thành phố hà nội giá 46.0 triệu/m2

119 m²
5.47 Tỷ - 46 Tr/m²