Mua bán Nhà riêng Quận Tây Hồ mới nhất 02/2024

Hiện có 154 bất động sản.

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.8 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.8 tỷ

41 m²
5.8 Tỷ - 141.46 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.5 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.5 tỷ

34 m²
5.5 Tỷ - 161.76 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.35 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.35 tỷ

30 m²
4.35 Tỷ - 145 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.0 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.0 tỷ

33 m²
4 Tỷ - 121.21 Tr/m²
7655219207832221_0.jpg
7655219207832221_1.jpg
7655219207832221_2.jpg
7655219207832221_3.jpg
7655219207832221_4.jpg
7655219207832221_5.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 1.25 tỷ

46 m²
1.25 Tỷ - 27.17 Tr/m²
6078798035578496_0.jpg
6078798035578496_1.jpg
6078798035578496_2.jpg
6078798035578496_3.jpg
6078798035578496_4.jpg
6078798035578496_5.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 1.35 tỷ

52 m²
1.35 Tỷ - 25.96 Tr/m²
7178202955593916_0.jpg
7178202955593916_1.jpg
7178202955593916_2.jpg
7178202955593916_3.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.99 tỷ

33 m²
3.99 Tỷ - 120.91 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.0 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.0 tỷ

50 m²
9 Tỷ - 180 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.3 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.3 tỷ

40 m²
9.3 Tỷ - 232.5 Tr/m²
370987389092208/_0.jpg
370987389092208/_1.jpg
370987389092208/_2.jpg
370987389092208/_3.jpg
370987389092208/_4.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 6.0 tỷ

45 m²
6 Tỷ - 133.33 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.3 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.3 tỷ

33 m²
4.3 Tỷ - 130.3 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 23.0 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 23.0 tỷ

70 m²
23 Tỷ - 328.57 Tr/m²
3208851182590168_0.jpg
3208851182590168_1.jpg
3208851182590168_2.jpg
3208851182590168_3.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 9.4 tỷ

45 m²
9.4 Tỷ - 208.89 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.1 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.1 tỷ

35 m²
3.1 Tỷ - 88.57 Tr/m²
7648544485166360_0.jpg
7648544485166360_1.jpg
7648544485166360_2.jpg
7648544485166360_3.jpg
7648544485166360_4.jpg
7648544485166360_5.jpg
7648544485166360_6.jpg
7648544485166360_7.jpg
7648544485166360_8.jpg
7648544485166360_9.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 3.8 tỷ

75 m²
3.8 Tỷ - 50.67 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 11.6 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 11.6 tỷ

43 m²
11.6 Tỷ - 269.77 Tr/m²
2471717216354739_0.jpg
2471717216354739_1.jpg
2471717216354739_2.jpg
2471717216354739_3.jpg
2471717216354739_4.jpg
2471717216354739_5.jpg
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 4.0005500000000005 tỷ

35 m²
4 Tỷ - 114.3 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 13.8 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 13.8 tỷ

82 m²
13.8 Tỷ - 168.29 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 14.0 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 14.0 tỷ

37 m²
14 Tỷ - 378.38 Tr/m²
Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.65 tỷ
Tây Hồ, Hà Nội

Cần bán nhà riêng quận tây hồ thành phố hà nội giá 5.65 tỷ

35 m²
5.65 Tỷ - 161.43 Tr/m²